« 2Kor 4:17 2 List do Koryntian 4:18 2Kor 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:18) Gdy niepatrzymy na widome (rzeczy) ale na niewidomę. (4:19) Bo widome doczesne są, a niewidowe wieczne.
2.WUJEK.1923Gdyż my nie upatrujemy tego, co widzieć, ale czego niewidzieć; albowiem rzeczy, które widziemy, są doczesne: a których nie widziemy, są wieczne.
3.RAKOW.NTGdy nie patrzymy my na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne; abowiem rzeczy widzialne, są doczesne; a niewidzialne wieczne.
4.GDAŃSKA.1881Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne; albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne.
5.GDAŃSKA.2017Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne.
6.JACZEWSKINie na to baczmy, co widzimy: ale na to, co nas czeka w przyszłości. To, co widzimy, skończy się: a przyszłość jest wieczna.
7.SYMONbo my zapatrzeni jesteśmy nie w to, co się widzi, ale w to, czego się nie widzi: bo co widzimy, znikome jest, a czego nie widzimy, wieczne.
8.MARIAWICIgdyż nie patrzymy na te rzeczy, które widzimy, ale na te, których nie widzimy. Bo te rzeczy, które są widzialne, są doczesne, a te, których nie widzimy, są wieczne.
9.DĄBR.WUL.1973Jesteśmy bowiem zapatrzeni nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne: to bowiem, co widzimy, doczesne jest, a czego nie widzimy — wieczne.
10.DĄBR.GR.1961Jesteśmy bowiem zapatrzeni nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne: to bowiem, co widzimy, doczesne jest, a czego nie widzimy – wieczne.
11.TYSIĄCL.WYD5dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
12.BRYTYJKANam, którzy, nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.
13.POZNAŃSKAktórzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To, co widzialne, trwa tylko do czasu, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie.
14.WARSZ.PRASKAdla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo my nie jesteśmy tymi, co przyglądają się sprawom widzialnym, ale tym, które są niewidzialne; gdyż te widzialne są przemijające, zaś nie będące widzialnymi są wieczne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITnam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne - jest wieczne.
17.TOR.PRZ.Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest chwilowe, a niewidzialne wieczne.