« 2Kor 4:15 2 List do Koryntian 4:16 2Kor 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto niesłabiejemy, ale choć też zwierzchowny człowiek nasz kazi się, lecz który wnątrz nas odnawia się dzień ode dnia.
2.WUJEK.1923Dlatego nie ustawamy; ale chociaż ten, który zewnątrz jest nasz człowiek, psuje się, wszakże ten, który wewnątrz jest, odnawia się ode dnia do dnia.
3.RAKOW.NTDla tego nie ustawamy, ale choć też zwierzchni nasz człowiek kazi się, ale się on wnętrzny odnawia ode dnia do dnia.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia ode dnia do dnia.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.
6.JACZEWSKINie ustajemy przeto w pracy; a chociaż z upływem lat ciało nasze słabnie, - to dusza przecież z każdym dniem silniejszą się staje.
7.SYMONDlatego nie tracimy ducha: ale chociaż nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, to wewnętrzny z dnia na dzień się odnawia.
8.MARIAWICIDlatego nie zniechęcajmy się, ale chociaż ten człowiek nasz, który zewnętrzny jest, psuje się, wszakże ten, który wewnątrz jest, odnawia się ode dnia do dnia.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego nie ustajemy w pracy i chociaż niszczeje w nas człowiek zewnętrzny, jednak ten, który wewnątrz jest, odnawia się z dniem każdym.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego nie ustajemy w pracy. I chociaż niszczeje w nas człowiek zewnętrzny, jednak ten, który wewnątrz jest, odnawia się z dniem każdym.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień.
12.BRYTYJKADlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem.
13.POZNAŃSKADlatego nie zachęcamy się. Chociaż nasze doczesne ludzkie ciało ulega zniszczeniu, to jednak życie wewnętrzne odnawia się z dnia na dzień.
14.WARSZ.PRASKADlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć ten nasz zewnętrzny człowiek jest niszczony, ale nasz wewnętrzny jest odnawiany dzień za dniem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem.
17.TOR.PRZ.Dlatego nie upadamy na duchu; ale chociaż nasz zewnętrzny człowiek jest niszczony, jednak ten wewnętrzny jest odnawiany z dnia na dzień.