« 2Kor 4:13 2 List do Koryntian 4:14 2Kor 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc że kto wskrzesił Pana Jesusa, i nas z Jesusem wskrzesi i postawi zwami.
2.WUJEK.1923Wiedząc, iż który wzbudził Jezusa, i nas wzbudzi z Jezusem, i postawi z wami.
3.RAKOW.NTWiedząc iż on który wzbudził Pana Jezusa, i nas przez Jezusa wzbudzi, i postawi z wami.
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, iż ten, który wzbudził Pana Jezusa, i nas wzbudzi przez Jezusa, i postawi z wami.
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, przez Jezusa wskrzesi także nas i postawi razem z wami.
6.JACZEWSKIbędąc pewni, że ten, kto wskrzesił Jezusa, i nas też z nim wskrzesi i z wami razem umieści.
7.SYMONwiedząc, iż ten, który wzbudził z martwych Jezusa, i nas też wzbudzi z Jezusem, i postawi przed sobą z wami razem.
8.MARIAWICIwiedząc to, że Ten, Który wzbudził Jezusa, i nas z Jezusem wzbudzi i postawi z wami przed Sobą.
9.DĄBR.WUL.1973będąc przeświadczeni, że ten, który wzbudził Jezusa z martwych, wzbudzi i nas z Jezusem i razem z wami przed sobą stawi.
10.DĄBR.GR.1961przeświadczeni, że ten, który wzbudził Pana Jezusa z martwych, wzbudzi i nas z Jezusem i razem z wami przed sobą stawi.
11.TYSIĄCL.WYD5przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.
12.BRYTYJKAWiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi.
13.POZNAŃSKAWiemy przecież, że Ten, który wskrzesił Pana Jezusa, i nas razem z Jezusem wskrzesi i wraz z wami postawi przed swoim trybunałem.
14.WARSZ.PRASKAprzekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wiedząc, że Ten, co wskrzesił Pana Jezusa i nas wskrzesi, oraz dla Jezusa postawi razem z wami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITwiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas też z Jezusem wzbudzi i razem z wami postawi przed sobą.
17.TOR.PRZ.Wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa i nas wzbudzi przez Jezusa, i postawi razem z wami przed sobą .