« 2Kor 4:11 2 List do Koryntian 4:12 2Kor 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak śmierć przedsię wnas robi, a żywot w was.
2.WUJEK.1923A tak w nas okazuje śmierć skutek swój, a żywot w was.
3.RAKOW.NTA takżeć ona śmierć w nas skutek okazuje, a on żywot w was.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego śmierć mocy swojej w nas dokazuje, ale w was żywot.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc w nas działa śmierć, a w was życie.
6.JACZEWSKINas tu na ziemi czeka tylko śmierć; - was zaś życie wieczne.
7.SYMONTak tedy w nas czynna jest śmierć, a w was życie.
8.MARIAWICIA tak śmiercią Swoją moc w nas okazuje, a w was żywot.
9.DĄBR.WUL.1973Tak więc w nas śmierć dzieło swe sprawuje, a w was żywot.
10.DĄBR.GR.1961Tak więc w nas dzieło swe sprawuje śmierć, a w was życie.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie.
12.BRYTYJKATak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was.
13.POZNAŃSKATak więc w nas działa śmierć, a w was życie.
14.WARSZ.PRASKATak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was – życie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego śmierć działa pośród nas ale w was życie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób śmierć wykonuje swe dzieło w nas, a życie - w was.
17.TOR.PRZ.Tak że śmierć prawdziwie działa w nas, a życie w was.