« 2Kor 4:9 2 List do Koryntian 4:10 2Kor 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszędy umorzenie Pana Jesusowo na ciele nosząc, aby i żywot Jesusów na ciele naszem był jawny.
2.WUJEK.1923Zawsze umartwienie Jezusa z sobą nosząc w ciele naszem, aby i żywot Jezusów w naszych cielech był okazany.
3.RAKOW.NTZawsze ono umartwienie Pana Jezusowe z sobą w ciele nosząc, aby się on żywot Jezusów w ciele naszym objawił.
4.GDAŃSKA.1881Zawsze umartwienie Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i żywot Jezusowy na ciele naszem był objawiony.
5.GDAŃSKA.2017Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.
6.JACZEWSKIObraz cierpień Jezusowych zawsze na ciele swojem nosimy: aby też i życie jego na ciele naszem okazało się kiedyś.
7.SYMONzawsze bolesną śmierć Jezusa nosimy z sobą na ciele naszem: aby i życie Jezusowe okazało się na ciele naszem.
8.MARIAWICIzawsze umartwienie Jezusa Chrystusa na ciele naszem nosząc, aby też i żywot Jezusa okazał się w śmiertelnem ciele naszem.
9.DĄBR.WUL.1973Zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym nosimy, aby życie Jezusowe przejawiło się w ciałach naszych.
10.DĄBR.GR.1961Zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym nosimy, aby i życie Jezusowe przejawiało się w ciałach naszych.
11.TYSIĄCL.WYD5Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele.
12.BRYTYJKAZawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło.
13.POZNAŃSKAZawsze nosimy w sobie umieranie Jezusa, aby i życie Jezusa pokazało się w nas.
14.WARSZ.PRASKANosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.stale noszący w ciele śmierć Pana Jezusa aby i życie Jezusa mogło być ukazane w naszym ciele.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne.
17.TOR.PRZ.Zawsze nosząc na ciele śmierć Pana Jezusa, aby i życie Jezusa zostało ujawnione na naszym ciele.