« 2Kor 3:17 2 List do Koryntian 3:18 2Kor 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:16) Lecz my wszytcy odkrytą twarzą sławę Pańską jako we zwierciedle widząc, wtenże obraz prze obrażamy się od sławy do sławy, jako od pańskiego ducha.
2.WUJEK.1923A my wszyscy odkrytem obliczem na chwałę Pańską w zwierciedle patrząc, w tóż wyobrażenie przemienieni bywamy z jasności w jasność, jako od Ducha Pańskiego.
3.RAKOW.NTA my wszyscy odkrytym obliczem chwałę Pańską jako w źwierciadle upatrując, w toż wyobrażenie przekształtowani bywamy z chwały w chwałę, jako od ducha Pańskiego.
4.GDAŃSKA.1881Lecz my wszyscy, którzy odkrytem obliczem na chwałę Pańską, jako w zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, jako od Ducha Pańskiego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
6.JACZEWSKIMy to w królestwie tego Ducha z całą swobodą przypatrujemy się obliczu Pańskiemu, by mu się stać podobnymi; by jasność Ducha Pańskiego coraz więcej na nas się uwidoczniała.
7.SYMONA my wszycy z twarzą odkrytą patrzymy, jak we zwierciedle na chwałę Pańską, i przemieniamy się w tenże obraz z jasności w jasność, jako od Ducha Pańskiego.
8.MARIAWICIAle my wszyscy odsłonionem obliczem na chwałę Pańską patrząc, w tenże obraz bywamy przemienieni z jasności w jasność, jako od Ducha Pańskiego.
9.DĄBR.WUL.1973A my wszyscy z odkrytą twarzą patrzymy, niby w zwierciadle, na chwałę Pańską i przemieniamy się w tenże obraz, z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
10.DĄBR.GR.1961A my wszyscy z odkrytą twarzą patrzymy, niby w zwierciadle, na chwałę Pańską i przemieniamy się w tenże obraz, z jasności w jasność jakby od Pana, (który jest) Duchem.
11.TYSIĄCL.WYD5My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.
12.BRYTYJKAMy wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.
13.POZNAŃSKAMy wszyscy natomiast z odsłoniętym obliczem oglądamy jak w zwierciadle chwałę Pana i przemieniamy się w ten sam obraz, osiągając coraz większy stopień chwały, a sprawcą tego jest Pan - Duch.
14.WARSZ.PRASKAMy wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem my wszyscy z odsłoniętą twarzą, oglądając jak w lustrze, jakby przez Ducha Pana chwałę Pana, jesteśmy przemieniani na ten sam obraz; z chwały ku chwale.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy wszyscy więc, z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę - tak, jak to sprawia Duch Pana.
17.TOR.PRZ.My wszyscy natomiast, których oblicze jest odkryte, odzwierciedlając sobą chwałę Pana, na ten sam obraz jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę, tak, jak to sprawia Duch Pana.