« 1Kor 15:44 1 List do Koryntian 15:45 1Kor 15:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako też napisano: Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żywą, a ostateczny Adam duchem ożywiającym.
2.WUJEK.1923Jako napisano: Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywiącą, pośledni Adam w ducha ożywiającego.
3.RAKOW.NTTak też napisano: Sstał się on pierwszy człowiek Adam w duszę żywiącą; on ostatni Adam w ducha który żywym czyni samego siebie.
4.GDAŃSKA.1881Takci też napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośledni Adam w ducha ożywiającego.
5.GDAŃSKA.2017Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.
6.JACZEWSKIjak to napisano o Adamie: iż otrzymał duszę żyjącą: gdy tymczasem drugi Adam, Chrystus, ma ducha ożywiającego.
7.SYMONjak napisano: Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą: Adam ostatni, duchem ożywiającym.
8.MARIAWICIjako napisane jest: Został stworzony pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam Duchem ożywiającym.
9.DĄBR.WUL.1973jako napisane jest: Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą, a Adam ostatni — duchem ożywiającym.
10.DĄBR.GR.1961Tak też napisane jest: Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą, a Adam ostatni – duchem ożywiającym.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.
12.BRYTYJKATak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym.
13.POZNAŃSKATak zresztą zostało napisane: "Pierwszy człowiek Adam stał się żywą istotą", a ostatni Adam tym, który daje nowe życie duchowe.
14.WARSZ.PRASKATak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak też jest napisane: Pojawił się pierwszy człowiek Adam, o duszy żyjącej, zaś ostatni Adam o Duchu ożywiającym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJak też napisano: Pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą, ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem.
17.TOR.PRZ.Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.