« 1Kor 1:23 1 List do Koryntian 1:24 1Kor 1:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz samym wezwanym i Judom i Grekom, Christusa moc Bożą, i Bożą mądrość.
2.WUJEK.1923Lecz samym wezwanym i Żydom i Grekom Chrystusa, mocą Bożą i mądrością Bożą.
3.RAKOW.NTA samym wezwanym i Żydom i Grekom przepowiedamy Christusa Bożą mocą, i Bożą mądrością.
4.GDAŃSKA.1881Lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
5.GDAŃSKA.2017Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.
6.JACZEWSKIa który dla powołanych do wiary tak z pomiędzy żydów jako i greków jest Chrystusem, Bogiem prawdziwym i Bożą mądrością.
7.SYMONlecz dla wezwanych, tak żydów, jak i greków, Chrystusa - moc Bożą i mądrość Bożą.
8.MARIAWICIale dla tychże wezwanych Żydów i Greków Chrystusa – Moc Bożą i Mądrość Bożą.
9.DĄBR.WUL.1973Dla tych jednak, którzy są wezwani, tak Żydów, jak i Greków, Chrystusa — moc Bożą i mądrość Bożą.
10.DĄBR.GR.1961Dla tych jednak, którzy są wezwani, tak Żydów, jak i Greków, Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.
11.TYSIĄCL.WYD5dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków - Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.
12.BRYTYJKANatomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
13.POZNAŃSKANatomiast tym, którzy są powołani zarówno spośród Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa jako moc i mądrość Bożą.
14.WARSZ.PRASKAdla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą i mądrością Bożą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale dla samych powołanych, zarówno Żydów jak i Greków Chrystusa, przejaw mocy Boga oraz mądrości Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITnatomiast dla powołanych - tak Żydów, jak i Greków - głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
17.TOR.PRZ.Lecz dla samych powołanych, i Żydów, i Greków, głosimy Chrystusa – moc Boga i mądrość Boga.