« 1Kor 1:11 1 List do Koryntian 1:12 1Kor 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to mówię, że każdy z was mówi: Ja wżdy jestem Pawłów. A ja Apollosów. A ja Kifin. Ja lepak Christusów.
2.WUJEK.1923A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, a ja Cephy, a ja Chrystusów.
3.RAKOW.NTA mówię to, iż każdy z was mówi: Jaciem jest Pawłów, a jam Apollów, a ja Kiefin, a ja Christusów.
4.GDAŃSKA.1881A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jamci jest Pawłowy, a jam Apollosowy, a jam Kiefasowy, alem ja Chrystusowy.
5.GDAŃSKA.2017Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa.
6.JACZEWSKIże pomiędzy wami są tacy, z których jedni mienią się być uczniami Pawła, drudzy Apolla, inni Cefy, inni zaś jeszcze zowią się uczniami Chrystusa.
7.SYMONA zmierzam do tego, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, a ja Kefy, a ja Chrystusów.
8.MARIAWICIA to mówię dlatego, że każdy z was powiada: Jamci jest Pawłów, a ja też Apollów, a ja zaś Cefasów, a ja Chrystusów.
9.DĄBR.WUL.1973A to mam na myśli, że każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, ja znowu Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961A to mam na myśli, że każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, ja znowu Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa.
12.BRYTYJKAA mówię to dlatego, że każdy z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy.
13.POZNAŃSKAMam na myśli to, że każdy z was mówi: "Ja jestem po stronie Pawła", "Ja Apollosa", "Ja należę do Piotra", a "Ja do Chrystusa".
14.WARSZ.PRASKAMyślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem od Pawła, ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mówię to, ponieważ każdy z was powiada: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, zaś ja Kefasa; a ja Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJedni z was mówią: Ja należę do Pawła. Drudzy: Ja do Apollosa. Inni: Ja do Kefasa. A jeszcze inni: Ja do Chrystusa!
17.TOR.PRZ.A mówię o tym, bo każdy z was dobitnie mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa.