« Rzym 16:27 1 List do Koryntian 1:1 1Kor 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAweł wezwany Apostoł Jesusa Christa przez wolą Bożą, i Sosten brat,
2.WUJEK.1923Paweł, powołany Apostół Jezusa Chrystusa, przez wolą Bożą, i Sosthenes brat.
3.RAKOW.NTPaweł wezwany Apostołem Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, i Sostenes brat.
4.GDAŃSKA.1881Paweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Sostenes brat.
5.GDAŃSKA.2017Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Sostenes, brat;
6.JACZEWSKIPaweł, z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa, i Sostenes brat.
7.SYMONPaweł, z woli Bożej powołany Apostoł Jezusa Chrystusa, i Sosten, brat:
8.MARIAWICIPaweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Sosthenes brat,
9.DĄBR.WUL.1973Paweł z woli Bożej powołany na Apostoła Jezusa Chrystusa i brat Sostenes
10.DĄBR.GR.1961Paweł, z woli Bożej powołany na Apostoła Jezusa Chrystusa, i brat Sostenes
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat,
12.BRYTYJKAPaweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat,
13.POZNAŃSKAPaweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, oraz brat Sostenes
14.WARSZ.PRASKAPaweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, powołany przez wolę Boga apostoł Jezusa Chrystusa oraz brat Sostenus,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, apostoł Chrystusa Jezusa, powołany z woli Boga, oraz Sostenes, nasz brat,
17.TOR.PRZ.Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Sostenes, brat,