« Rzym 7:8 List do Rzymian 7:9 Rzym 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja żyłem oktomia zakonu niekiedy, lecz gdy przyszła zapowiedź, grzech odżył a ja umarłem.
2.WUJEK.1923I ja żyłem niekiedy bez zakonu; lecz, gdy przyszło rozkazanie, grzech ożył.
3.RAKOW.NTI ja żyłem bez zakonu niekiedy; lecz gdy przyszło ono przykazanie, on grzech ożył,
4.GDAŃSKA.1881I jam żył niekiedy bez zakonu; lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a jam umarł.
5.GDAŃSKA.2017I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem.
6.JACZEWSKIJa żyłem niegdyś, nie mając danego sobie prawa: wrodzona mi wówczas namiętność grzechowa była uśpiona; obudziła się ona, gdy prawo dostałem.
7.SYMONJa też żyłem niegdyś bez zakonu; lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył,
8.MARIAWICIŻyłem niegdyś bez Zakonu, ale gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, i ja umarłem;
9.DĄBR.WUL.1973I ja żyłem niegdyś bez Zakonu. Ale gdy przyszło przykazanie, grzech ożył,
10.DĄBR.GR.1961I ja żyłem niegdyś bez Zakonu. Kiedy jednak przyszło przykazanie, grzech ożył,
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedyś i ja prowadziłem życie bez Prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie - grzech ożył,
12.BRYTYJKAI ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył,
13.POZNAŃSKANiegdyś żyłem poza Prawem. Skoro zaś pojawiło się przykazanie, ożył grzech,
14.WARSZ.PRASKAJa zaś żyłem kiedyś bez Prawa. Lecz kiedy przyszło przykazanie, skłonność do grzechu ożyła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ja niegdyś żyłem z dala od Prawa, ale gdy przyszło przykazanie grzech ożył, a ja umarłem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż ja żyłem kiedyś bez Prawa. Gdy jednak wkroczyło przykazanie, grzech ożył,
17.TOR.PRZ.Ja natomiast, żyłem niegdyś bez Prawa; lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem,