« Rzym 7:6 List do Rzymian 7:7 Rzym 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto rzeczem? zakon grzech(li jest?) Niech (to) nie będzie. Ale grzechubym nieznał, jeśliby nie przez zakon. Ano i pożądliwościbym niewiedział, jeśliby zakon nie mówił: Nie będziesz pożądać.
2.WUJEK.1923Cóż tedy rzeczemy? zakon jest grzechem? Boże, uchowaj! Alem grzechu nie poznał, jedno przez zakon; bobych o pożądliwości nie wiedział, gdyby zakon nie mówił: Nie będziesz pożądał.
3.RAKOW.NTCóż tedy rzeczemy? Iż zakon jest grzechem? Niech to nie będzie! alem grzechu nie poznał jedno przez zakon; Bo bych też pożądliwości był nie poznał, by zakon nie rzekł: Nie będziesz pożądał.
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy rzeczemy? Iż zakon jest grzechem? Nie daj tego Boże! I owszemem grzechu nie poznał, tylko przez zakon; bo i o pożądliwości bym był nie wiedział, by był zakon nie rzekł: Nie będziesz pożądał.
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc powiemy? Że prawo jest grzechem? Nie daj Boże! Przeciwnie, nie poznałem grzechu jak tylko przez prawo, bo i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło: Nie będziesz pożądał.
6.JACZEWSKIMoże tedy powiemy, że prawo jest grzechem? Bynajmniej: ale prawo daje nam poznać grzech: bo nie wiedziałbym, że pożądliwość jest grzechem, gdyby prawo mi nie mówiło: Nie pożądaj
7.SYMONCóż tedy powiemy? Zakon jest grzechem? Uchowaj Boże! Alem ja nie poznał grzechu, jedno przez zakon. Nie wiedziałbym ja o pożądliwości, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!
8.MARIAWICICóż tedy rzeczemy? Izali Zakon jest grzechem? Boże uchowaj. Ale grzechum nie poznał jedno przez Zakon. Albowiem nie wiedziałbym i o pożądliwości, gdyby mi Zakon nie powiedział: Nie będziesz pożądał.
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy powiemy? Czy Zakon jest grzechem? Bynajmniej. Alem nie poznał grzechu, jeno przez Zakon. Nie wiedziałbym o pożądliwości, gdyby Zakon nie mówił „Nie pożądaj”.
10.DĄBR.GR.1961Cóż więc powiemy? Czy Zakon jest grzechem? Bynajmniej. Alem nie poznał grzechu tylko przez Zakon. Nie wiedziałbym o pożądliwości, gdyby Zakon nie mówił „Nie pożądaj”.
11.TYSIĄCL.WYD5Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj!
12.BRYTYJKACóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!
13.POZNAŃSKACóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Na pewno nie! Ale prawdą jest, że grzech poznałem tylko dzięki Prawu. Nie znałbym bowiem namiętności, gdyby mi Prawo nie powiedziało: "Nie będziesz pożądał".
14.WARSZ.PRASKACóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzeszne? Ależ nigdy! Lecz gdyby nie Prawo, w ogóle nie poznałbym grzechu. Nie wiedziałbym, co to jest pożądliwość, gdyby Prawo nie powiedziało: Nie pożądaj!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co zatem, powiemy? To Prawo grzechu? Nie może być. Lecz grzechu nie zrozumiem chyba że poprzez Prawo. I także pożądania bym nie dostrzegł, jeśliby Prawo nie mówiło: Nie będziesz pożądał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCóż więc powiemy? Że Prawo to grzech? W żadnym razie! Przecież gdyby nie Prawo, nie rozpoznałbym grzechu. Skąd wiedziałbym o pożądaniu, gdyby Prawo nie mówiło: Masz nie pożądać?
17.TOR.PRZ.Cóż więc powiemy? Prawo to grzech? Z pewnością nie! Lecz nie inaczej poznałem grzech, jak przez Prawo; albowiem i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj.