« Rzym 7:4 List do Rzymian 7:5 Rzym 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo gdyśmy byli wciele, namiętności grzechów, które przez zakon (ożyły,) działały wczłonkach naszych, aby owoc przynosiły śmierci.
2.WUJEK.1923Albowiem gdyśmy byli w ciele, namiętności grzechów, które przez zakon były, mocy dokazywały w członkach naszych, aby owoc przynosiły śmierci.
3.RAKOW.NTAbowiem gdyśmy byli w ciele, namiętności grzechów, one przez zakon wzbudzane skutek pokazowały w członkach naszych, ku przynoszeniu owocu śmierci.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem gdyśmy byli w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez zakon, mocy dokazywały w członkach naszych ku przynoszeniu owocu śmierci.
5.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc.
6.JACZEWSKIGdyśmy żyli pod prawem, panowały nad nami namiętności grzechowe, jakie w nas samo prawo podniecało, i namiętności te ku śmierci nas wiodły;
7.SYMONBo gdyśmy byli w ciele, rozbudzone przez zakon namiętności grzeszne, działały w członkach naszych, tak, iż rodziły owoce śmierci.
8.MARIAWICIAlbowiem pókiśmy byli w ciele, namiętności grzechowe, które przez Zakon były, działały w członkach naszych, aby czyniły owoc dla śmierci;
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem gdyśmy jeszcze byli w ciele, namiętności grzeszne wywołane przez Zakon działały w członkach naszych, byśmy przynosili owoc śmierci.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem gdyśmy jeszcze byli w ciele, grzeszne namiętności wywołane przez Zakon działały w naszych członkach, byśmy przynosili owoc śmierci.
11.TYSIĄCL.WYD5Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności wzbudzane przez Prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci.
12.BRYTYJKAAlbowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci;
13.POZNAŃSKAGdy bowiem żyliśmy tylko ciałem, podlegaliśmy grzesznym żądzom, istniejącym w nas i podniecanym przez Prawo oraz przynoszącym owoc, który sprowadzał śmierć.
14.WARSZ.PRASKAKiedy bowiem żyliśmy według ciała, pożądliwości grzeszne, istniejące w nas wskutek Prawa, działały w naszych członkach po to, żebyśmy przynosili owoc śmierci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo gdy byliśmy w ciele, z powodu Prawa działało w naszych członkach doznanie grzechu, dla przyniesienia owocu śmierci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdy byliśmy w mocy ciała, grzeszne namiętności rozbudzane przez Prawo szalały w naszych członkach, rodząc owoce śmierci.
17.TOR.PRZ.Bo gdy byliśmy w ciele, namiętności grzechów, poprzez Prawo, działały w naszych członkach, dla przyniesienia owocu śmierci.