« Rzym 7:18 List do Rzymian 7:19 Rzym 7:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie (to) co chcę czynię dobre, ale (ono) złe którego nie chcę to działam.
2.WUJEK.1923Bo nie czynię dobrego, które, chcę; ale złe, którego nie chcę, to czynię.
3.RAKOW.NTBo nie czynię dobrego którego chcę; ale złe którego nie chcę, to działam.
4.GDAŃSKA.1881Bo nie czynię dobrego, które chcę; ale złe, którego nie chcę, to czynię.
5.GDAŃSKA.2017Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię.
6.JACZEWSKINie czynię ja tego, co uznaję za dobre, ale to, co mam za złe.
7.SYMONBo nie czynię dobrego, którego chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię.
8.MARIAWICIBo nie to czynię, co chcę czynić dobrego, ale ono złe czynię, którego nie chcę.
9.DĄBR.WUL.1973Bo nie czynię dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię.
10.DĄBR.GR.1961Bo nie czynię dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię.
13.POZNAŃSKABo nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę.
14.WARSZ.PRASKANie czynię bowiem dobra, którego pragnę, lecz dopuszczam się zła, którego przecież nie chcę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie czynię tego odpowiedniego, które chcę; ale spełniam to złe, którego nie chcę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę.
17.TOR.PRZ.Bo nie czynię tego, co dobre, które chcę; ale popełniam to, co złe, którego nie chcę.