« Rzym 6:23 List do Rzymian 7:1 Rzym 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574ABo niewiecie bracia, bo znającym zakon mówię, że zakon panuje człowiekowi, póki żywie?
2.WUJEK.1923Aza nie wiecie, bracia! (bo umiejącym zakon mówię), iż zakon panuje człowiekowi, jako długi czas żywie.
3.RAKOW.NTAbo nie wiecie, bracia (bo z umiejącymi zakonu mówię), iż zakon panuje człowiekowi, do któregoby czasu żył?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, bracia! (bo powiadomym zakonu mówię), iż zakon panuje nad człowiekiem, póki żyje?
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających prawo), że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie o tem, bracia, bo do obeznanych z prawem mówię, że prawo obowiązuje człowieka, póki on żyje?
7.SYMONAlbo czyż nie wiecie, bracia (mówię do tych, co znają zakon), że człowiek pozostaje pod panowaniem prawa, dopóki żyje?
8.MARIAWICIIzali nie wiecie, bracia, (bo do tych mówię, którzy Zakon znają), że Zakon panuje człowiekowi, jak długo człowiek żyje?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, bracia (a mówię to do znających Zakon), że Zakon panuje nad człowiekiem, dopóki żyje?
10.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, bracia (a mówię to do znających Zakon), że dopóki człowiek żyje, Zakon nad nim panuje?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?
12.BRYTYJKACzyż nie wiecie, bracia – mówię przecież do tych, którzy zakon znają – że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?
13.POZNAŃSKACzyż nie wiecie, bracia - mówię do tych, którzy znają Prawo - że Prawo sprawuje władzę nad człowiekiem tak długo, dopóki on żyje?
14.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, bracia – mówię przecież do tych, którzy znają Prawo – że Prawo ma człowieka w swym posiadaniu, dopóki on żyje?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie wiecie, bracia (gdyż mówię tym, co znają Prawo Mojżesza), że Prawo jest panem człowieka przez czas, jak długi żyje?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyż nie wiecie, bracia - a mówię przecież do tych, którzy znają Prawo - że Prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?
17.TOR.PRZ.Czy nie wiecie, bracia – mówię bowiem do tych, którzy znają Prawo – że Prawo panuje nad człowiekiem przez czas jego życia?