« Rzym 14:8 List do Rzymian 14:9 Rzym 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:10a) Bo na to Christus i umarł, i ożył, aby i martwym i żywym panował.
2.WUJEK.1923Albowiem na to Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby i nad umarłmi i nad żywiącymi panował.
3.RAKOW.NTBo na to Christus i umarł, i powstał, i ożył, aby i umarłym, i żywiącym panował.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi.
6.JACZEWSKIChrystus umarł i zmartwychwstał, aby umarłych i żywych był Panem.
7.SYMONAlbowiem na to Chrystus umarł, i zmartwychwstał, aby i nad umarłymi i nad żyjącymi panował.
8.MARIAWICINa to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby panował nad żywymi i nad umarłymi.
9.DĄBR.WUL.1973Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby nad umarłymi i żyjącymi panował.
10.DĄBR.GR.1961Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby nad umarłymi i żyjącymi panował.
11.TYSIĄCL.WYD5Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
12.BRYTYJKANa to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować.
13.POZNAŃSKAChrystus dlatego umarł i powrócił do życia, aby być Panem żywych i umarłych.
14.WARSZ.PRASKAChrystus bowiem po to umarł i powrócił do życia, aby być Panem zarówno umarłych, jak i żyjących.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ Chrystus po to umarł, powstał i ożył, aby był Panem umarłych i żyjących.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi.
17.TOR.PRZ.Gdyż po to Chrystus i umarł, i powstał, i powrócił do życia, aby i nad martwymi, i nad żyjącymi zapanował.