« Rzym 11:30 List do Rzymian 11:31 Rzym 11:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak i ci teraz niepowolni są waszemu zmiłowaniu, aby i sami zmiłowania doszli.
2.WUJEK.1923Tak i ci teraz nie uwierzyli ku waszemu miłosierdziu, aby i oni miłosierdzia dostali.
3.RAKOW.NTTak i ci teraz byli nie posłuszni, za miłosierdziem wam okazanym, aby i oni miłosierdzia dostali.
4.GDAŃSKA.1881Tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili.
5.GDAŃSKA.2017Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili.
6.JACZEWSKItak i oni teraz dla waszej korzyści stali się niedowiarkami, aby później miłosierdzia dostąpili.
7.SYMONtak i oni nie uwierzyli teraz, aby przez łaskę, której wyście doznali, i oni też miłosierdzia dostąpili.
8.MARIAWICItak i oni teraz nie uwierzyli ku waszemu miłosierdziu, aby też i oni miłosierdzie otrzymali.
9.DĄBR.WUL.1973tak i oni nie uwierzyli teraz w wasze miłosierdzie, aby i sami miłosierdzia dostąpili.
10.DĄBR.GR.1961tak i oni nie uwierzyli teraz w wasze miłosierdzie, aby i sami miłosierdzia dostąpili.
11.TYSIĄCL.WYD5tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami <w czasie obecnym> mogli dostąpić miłosierdzia.
12.BRYTYJKATak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.
13.POZNAŃSKAtak i oni teraz stali się nieposłuszni wskutek okazanego wam miłosierdzia, by sami teraz miłosierdzia dostąpili.
14.WARSZ.PRASKAtak też i oni stali się nieposłuszni, aby wam zostało zgotowane miłosierdzie i aby i oni [teraz] miłosierdzia doznali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak i oni stali się teraz niewierzącymi w waszą prośbę o miłosierdzie, aby i oni zostali objęci miłosierdziem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITtak teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, oni są nieposłuszni, po to, aby z kolei oni go dostąpili.
17.TOR.PRZ.Tak i oni teraz nie okazali posłuszeństwa, aby dla okazanego wam miłosierdzia i oni doznali miłosierdzia.