« Rzym 11:26 List do Rzymian 11:27 Rzym 11:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to im ode mnie przemierze: gdy odejmę grzechy ich.
2.WUJEK.1923A ten im Testament odemnie, gdy odejmę grzechy ich.
3.RAKOW.NTA to im ono ode mnie przymierze, gdy odejmę grzechy ich.
4.GDAŃSKA.1881A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich.
5.GDAŃSKA.2017A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.
6.JACZEWSKIi wówczas to spełni się moje przymierze z Izraelitami, gdy ich od grzechu uwolnię.
7.SYMONI to jest moje z nimi przymierze: gdy odejmę grzechy ich".
8.MARIAWICIa ten niech mają ode Mnie Testament: gdy zgładzę grzechy ich.
9.DĄBR.WUL.1973I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.
10.DĄBR.GR.1961I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.
11.TYSIĄCL.WYD5I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.
12.BRYTYJKAA to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.
13.POZNAŃSKATakie to będzie moje przymierze z nimi, kiedy zgładzę ich grzechy".
14.WARSZ.PRASKAI takie zawrę z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tym im będzie przymierze według Mojego, bo zabiorę ich grzechy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTakie zawrę z nimi przymierze, kiedy zmażę ich grzechy.
17.TOR.PRZ.I takie będzie z nimi ode mnie przymierze, kiedy zabiorę od nich grzechy.