« Rzym 1:3 List do Rzymian 1:4 Rzym 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pokazanym synem Bożym w mocy, wedłuk ducha poświęcenia iż wstał zmartwych Jesus Christus Pan nasz.
2.WUJEK.1923Który jest przeznaczony Synem Bożym w mocy, wedle Ducha poświęcenia i powstania z martwych Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
3.RAKOW.NTPostanowionym Synem Bożym w mocy, wedle Ducha świątobliwości, z powstania od umarłych, o Jezusie Christusie Panu naszym.
4.GDAŃSKA.1881A pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
5.GDAŃSKA.2017A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha świętości, przez zmartwychwstanie;
6.JACZEWSKIa który w rzeczywistości, jak to nas uczy Duch Święty, jest Synem Bożym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, Panem naszym,
7.SYMONktóry objawił się Synem Bożym w mocy, wedle ducha świętości, przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym:
8.MARIAWICIi Który okazany został, że jest Synem Bożym w mocy podług Ducha poświęcenia przez powstanie z umarłych, – Jezus Chrystus Pan nasz,
9.DĄBR.WUL.1973przeznaczony był, aby według ducha poświęcenia przez powstanie z martwych okazał się Synem Bożym w mocy, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
10.DĄBR.GR.1961przeznaczony był, aby według ducha uświęcenia przez powstanie z martwych okazał się w mocy Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
11.TYSIĄCL.WYD5a ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
12.BRYTYJKAKtóry według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym,
13.POZNAŃSKAdzięki zaś działaniu Ducha Świętego posiada potęgę Syna Bożego, ukazaną w zmartwychwstaniu. Jest to Jezus Chrystus, nasz Pan.
14.WARSZ.PRASKAwedług zaś Ducha Świętości okazał się, dzięki zmartwychwstaniu, Synem Bożym w mocy o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, z powodu wskrzeszenia umarłych, poprzez Ducha Świętości w mocy wyznaczonego Syna Boga Pana naszego Jezusa Chrystusa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz według Ducha uświęcenia, z racji zmartwychwstania, okazał się Synem Boga potężnym w swojej mocy. To Jezus Chrystus, nasz Pan.
17.TOR.PRZ.Który został ustanowiony Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia, przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, naszym Panu,