« Rzym 1:2 List do Rzymian 1:3 Rzym 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O synie swem uczynionem z nasienia Dawidowego według ciała,
2.WUJEK.1923O Synu swoim, który się stał jemu z nasienia Dawidowego wedle ciała,
3.RAKOW.NTO Synu swoim, uczynionym z nasienia Dawidowego wedle ciała;
4.GDAŃSKA.1881O Synu swoim, który się narodził z nasienia Dawidowego według ciała;
5.GDAŃSKA.2017O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida;
6.JACZEWSKIna opowiadacza, mówię, Ewangelii o Synu Bożym, który, jako człowiek, jest potomkiem Dawida,
7.SYMONo Synu swoim, który stał się synem Dawida, wedle ciała,
8.MARIAWICIo Synu Swoim Jezusie Chrystusie, Panu naszym, Który Mu się stał z nasienia Dawidowego według ciała
9.DĄBR.WUL.1973Ten zaś, będąc według ciała potomkiem Dawida,
10.DĄBR.GR.1961Ten zaś, będąc według ciała potomkiem Dawida
11.TYSIĄCL.WYD5[Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida,
12.BRYTYJKAO Synu swoim, potomku Dawida według ciała,
13.POZNAŃSKADotyczy ona Jego Syna, który - co do ciała - należy do pokolenia Dawida,
14.WARSZ.PRASKAJest to Ewangelia o Jego Synu – który co do ciała pochodził z rodu Dawida,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.odnośnie Jego Syna, który według cielesnej natury urodził się z nasienia Dawida.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDotyczy ona Jego Syna, który według ciała jest potomkiem Dawida,
17.TOR.PRZ.O Synu Jego, który narodził się z potomstwa Dawida według ciała,