« Rzym 1:26 List do Rzymian 1:27 Rzym 1:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Takież też i mężczyzny opuściwszy przyrodzony sposób żony po zapalali się w chęci swej jeden na drugiego, mężczyzny na mężczyzny sromotę brojąc, i zapłatę błędu swego na sobie odbierając.
2.WUJEK.1923Także i mężczyzny opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swych pożądliwościach, jeden ku drugiemu, mężczyzna z mężczyzną sromotę płodząc a zapłatę, która była słuszna, błędu swego na sobie odnosząc.
3.RAKOW.NTTakże i mężczyzny opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w chciwości swej jeden ku drugiemu, mężczyzny z mężczyznami sromotę popełniając, a odpłatę, której trzeba było, błędu swego, sami w sobie odnosząc.
4.GDAŃSKA.1881Także i mężczyźni opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną hańbę płodząc, a nagrodę należącą błędowi swemu na się biorąc.
5.GDAŃSKA.2017Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.
6.JACZEWSKIjako i mężczyzni, porzuciwszy naturalne użycie kobiety, zapalili się żądzą ku sobie nawzajem: mężczyźni z mężczyznami dopuszczali się obrzydliwości, sami na siebie ściągając zasłużoną karę.
7.SYMONpodobnież i mężczyźni, zaniechawszy przyrodzonego stosunku z kobietą, zapalili się w swych żądzach jeden ku drugiemu: mężczyźni z mężczyznami płodzili sromotę, odnosząc na sobie słuszną zapłatę swego obłędu.
8.MARIAWICITakże też i mężczyźni, opuściwszy przyrodzony zwyczaj z niewiastą, zapalili się w żądzach swoich jeden ku drugiemu, mężczyzna z mężczyzną sprosność czyniąc i biorąc zapłatę obłędu swego sami na sobie, tak jako przystało.
9.DĄBR.WUL.1973A podobnie i mężczyźni zaniechawszy naturalnego stosunku z kobietą zapłonęli żądzą jeden ku drugiemu, aby mężczyźni z mężczyznami dopuszczając się sromoty należną zapłatę swego błędu na sobie ponieśli.
10.DĄBR.GR.1961A podobnie i mężczyźni, zaniechawszy naturalnego stosunku z kobietą, zapłonęli żądzą jeden ku drugiemu, aby mężczyźni z mężczyznami dopuszczając się sromoty, należną zapłatę swego błędu na sobie ponieśli.
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
12.BRYTYJKAPodobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego, obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.
13.POZNAŃSKAPodobnie też mężczyźni, porzucając zgodne z naturą współżycie z żoną, zapałali żądzą jedni do drugich - mężczyźni z mężczyznami dokonywali czynów nierządnych. Tak właśnie w nich samych miała się ujawnić zapłata za ich błąd.
14.WARSZ.PRASKAPodobnie też i mężczyźni, zaniechawszy naturalnego współżycia z kobietami, zapłonęli wzajemnym do siebie pożądaniem: mężczyźni uprawiali bezwstyd z mężczyznami i tak sami na sobie otrzymywali słuszną zapłatę za swoje zboczenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie i mężczyźni, zaniechali wrodzonego użycia żeńskiego oraz zostali wypaleni w ich sięganiu jednych ku drugim, uprawiając bezwstyd męskie między męskimi. I za to ich szaleństwo wśród samych siebie odbierają zapłatę, która jest słuszna.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i oddali się współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bezwstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia.
17.TOR.PRZ.Podobnie i mężczyźni, porzucili naturalne pożycie z kobietą, zostali zapaleni przez swoją żądzę płciową jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną czyniąc bezwstyd i odbierając na sobie samych należną zapłatę za ten błąd.