« Rzym 1:17 List do Rzymian 1:18 Rzym 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Objawia się gniew Boży znieba na wszelką niezbożność i niesprawiedliwość człowieczą, którzy prawdę Bożą wniesprawiedliwości zatrzymawają.
2.WUJEK.1923Bo gniew Boży objawia się z nieba na wszelką niepobożność i niesprawiedliwość ludzi tych, którzy prawdę Bożą w niesprawiedliwości zatrzymywają.
3.RAKOW.NTBo objawiony bywa gniew Boży z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzi onych, którzy onę prawdę zatrzymawają w niesprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881Bo gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej niepobożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy zatrzymują prawdę Bożą w niesprawiedliwości.
5.GDAŃSKA.2017Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.
6.JACZEWSKIjak znów z drugiej strony taż Ewangelia uczy nas, że gniew Boży spadnie z nieba na wszelką niezbożność i niesprawiedliwość tych ludzi, którzy prawdy Bożej uznać nie chcą,
7.SYMONZ nieba bowiem objawia się gniew Boży na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość gnębią poznaną prawdę Bożą.
8.MARIAWICIObjawia się bowiem gniew Boży z Nieba na wszelką niepobożność i niesprawiedliwość tych ludzi, którzy prawdę Bożą w niesprawiedliwości zatrzymują;
9.DĄBR.WUL.1973Spada bowiem gniew Boży z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy prawdę Bożą nieprawością zagłuszają,
10.DĄBR.GR.1961Gniew Boży spada bowiem z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy prawdę nieprawością zagłuszają.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta.
12.BRYTYJKAAlbowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
13.POZNAŃSKAGniew Boży spada z nieba na wszystkich bezbożnych i niesprawiedliwych ludzi, którzy przez niesprawiedliwość zadają gwałt prawdzie.
14.WARSZ.PRASKAObjawia się gniew Boży z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość ludzi, którzy swoją przewrotnością dławią prawdę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ z niebios jest objawiany gniew Boga przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, co powstrzymują prawdę w bezprawiu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LIT[Rozwińmy ten temat.] Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba.
17.TOR.PRZ.Bo gniew Boży objawiany jest z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy przez niesprawiedliwość powstrzymują prawdę,