« Rzym 1:15 List do Rzymian 1:16 Rzym 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie wstydzę się Ewanielionem. Bo mocą Bożą jest do zbawienia wszelkiemu wierzącemu, i Judowi wprzód i Grekowi.
2.WUJEK.1923Albowiem nie wstydam się Ewangelii; bo jest mocą Bożą na zbawienie każdemu wierzącemu, Żydowi najprzód i Greczynowi.
3.RAKOW.NTAbowiem nie sromam się Ewanieliey Christusowej; Mocą bowiem Bożą jest ku zbawieniu każdemu wierzącemu, i Żydowi naprzód, i Grekowi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie wstydzę się za Ewangieliję Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi najprzód, potem i Greczynowi.
5.GDAŃSKA.2017Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.
6.JACZEWSKIbo jej się nie wstydzę, bo Ewangelia jest tą łaską Bożą, która potrafi zbawić każdego Chrześcianina, tak z żydów jako i z greków pochodzącego;
7.SYMONBo ja się nie wstydzę Ewangelji, ponieważ jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, tak żyda najpierw jak i greczyna:
8.MARIAWICIAlbowiem nie wstydzę się Ewangelii, bo jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, naprzód Żydowi, a potem i Grekowi.
9.DĄBR.WUL.1973Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, bo jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, najpierw Żyda, a potem Greka.
10.DĄBR.GR.1961Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, bo jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, najpierw Żyda, a potem Greka.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,
13.POZNAŃSKANie wstydzę się ewangelii! Jest ona przecież potęgą Bożą, która prowadzi do zbawienia każdego wierzącego - najpierw Żyda, a potem Greka.
14.WARSZ.PRASKANie wstydzę się bowiem Ewangelii, gdyż jest ona mocą Bożą sprowadzającą zbawienie na każdego, kto wierzy, najpierw na Żyda, a potem na Greka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa; gdyż ona jest mocą Boga na ratunek każdemu wierzącemu, przede wszystkim Żydowi, lecz także i Grekowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wstydzę się bowiem dobrej nowiny - jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.
17.TOR.PRZ.Bo nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa; bo jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdemu kto wierzy, najpierw Żydowi, a także i Grekowi.