« DzA 28:31 List do Rzymian 1:1 Rzym 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Paweł sługa Jesusa Chrysta wezwany Apostoł, odłączony na Ewanielion Boże,
2.WUJEK.1923Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostół, odłąćzony na Ewangelią Bożą,
3.RAKOW.NTPaweł sługa Jezusa Christusa, wezwany Apostołem, odłączony ku Ewanieliey Bożej,
4.GDAŃSKA.1881Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł, odłączony ku opowiadaniu Ewangielii Bożej;
5.GDAŃSKA.2017Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia ewangelii Boga;
6.JACZEWSKIPaweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na Apostoła, przeznaczony na opowiadacza Ewangelii Bożej,
7.SYMONPaweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł, przeznaczony do opowiadania Ewangelji Bożej,
8.MARIAWICIPaweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł odłączony na Ewangelię Bożą,
9.DĄBR.WUL.1973Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na Apostoła, przeznaczony do Ewangelii Bożej,
10.DĄBR.GR.1961Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na Apostoła, przeznaczony do Ewangelii Bożej,
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej,
12.BRYTYJKAPaweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej,
13.POZNAŃSKAPaweł, sługa Chrystusa Jezusa, wezwany do misji apostolskiej, wyznaczony do głoszenia ewangelii, pochodzącej od Boga.
14.WARSZ.PRASKAPaweł, sługa Jezusa Chrystusa, z powołania apostoł oddzielony do [głoszenia] Ewangelii Bożej,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, zawezwany apostoł, powołany dla Ewangelii Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany jako apostoł, przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny.
17.TOR.PRZ.Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, oddzielony do głoszenia Ewangelii Boga,