« DzA 7:37 Dzieje Apostolskie 7:38 DzA 7:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten jest który był we zborze wpustyni z aniołem mówiącym jemu, na górze Synaiskiej, i z ojcy naszemi, który przyjął słowa żywe dać nam.
2.WUJEK.1923Ten jest, który był w zgromadzeniu na puszczy z Aniołem, który z nim mawiał na górze Synai i z ojcy naszymi, który przyjął słowa żywota, aby nam dał.
3.RAKOW.NTTen jest który był w zgromadzeniu na puszczy z Aniołem, który z nim rozmawiał na onej górze Syna, i z Ojcy naszymi, który przyjął wyroki żywiące, aby je dał nam.
4.GDAŃSKA.1881Ten jest, który był w zgromadzeniu na puszczy z Aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, i z ojcami naszymi, który przyjął słowa Boże żywe, aby je nam podał.
5.GDAŃSKA.2017On to był w zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj i z naszymi ojcami. On przyjął żywe słowa Boże, aby nam je przekazać.
6.JACZEWSKITen Mojżesz razem z Aniołem, z którym rozmawiał na górze Syna, był wpośród ojców naszych, i miał dane sobie dla nas życiodajne słowa,
7.SZCZEPAŃSKIOn to z aniołem, który doń mówił na górze Synaju, w zebraniu przestawał na pustyni, jak i z ojcami naszymi; on otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać.
8.MARIAWICI– Ten to jest, który był w Kościele na puszczy z Aniołem, Który mówił do niego na górze Synai, z ojcami naszymi i który otrzymał słowa Żywota, aby je nam dał,
9.DĄBR.WUL.1973On to przebywał na pustyni z Aniołem, który do niego, jak i do ojców naszych, mówił na górze Synaj wobec zgromadzenia: on otrzymał słowa żywota, aby nam przekazać.
10.DĄBR.GR.1961On to, przebywając na pustyni z ojcami naszymi i z Aniołem, który do niego mówił na górze Synaj otrzymał wobec zgromadzonych słowa żywota, aby je wam przekazać.
11.TYSIĄCL.WYD5On to w zgromadzeniu na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa żywe, aby wam je przekazać.
12.BRYTYJKAOn ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi, on też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać.
13.POZNAŃSKATo właśnie Mojżesz otrzymał słowa życia, by nam je przekazać wtedy, gdy zebrali się na pustyni ojcowie nasi i anioł, z którym on rozmawiał na górze Synaj.
14.WARSZ.PRASKAOn to przebywając z ludem na pustyni był pośrednikiem między aniołem, który przemawiał do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On również otrzymał słowa nauki zapewniającej życie, po to, aby wam je przekazać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On jest Tym, co pojawił się w zgromadzeniu wybranych za Anioła mówiącego do niego na pustkowiu, na wyżynie Synaj oraz do naszych przodków. Ten otrzymał słowa żyjące, by nam je dać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen Mojżesz przebywał w zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który przemawiał do niego na górze Synaj, i z naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, aby nam je przekazać.
17.TOR.PRZ.On jest tym, który stał w zgromadzeniu na pustyni między aniołem, mówiącym do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami, który przyjął słowa żywe, aby nam je dać,