« DzA 6:1 Dzieje Apostolskie 6:2 DzA 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz dwanaście, przyzwawszy mnóstwo uczniów rzekli: Nie przystojno jest nam opuściwszy słowo Boże, służyć stołom.
2.WUJEK.1923A dwanaście zezwawszy gromadę uczniów, rzekli: Nie jest słuszna, żebyśmy my opuścili słowo Boże, a stołom służyli.
3.RAKOW.NTA wezwawszy oni dwanaście mnóstwa uczniów, rzekli: Nie słuszna jest, żebyśmy my opuściwszy mowę Bożą, służyli stołom.
4.GDAŃSKA.1881A tak oni dwunastu zwoławszy mnóstwo uczniów, rzekli: Nie jest słuszna, żebyśmy my opuściwszy słowo Boże, służyli stołom.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy dwunastu, zwoławszy całe mnóstwo uczniów, powiedziało: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili słowo Boże, a obsługiwali stoły.
6.JACZEWSKIZwołali tedy Apostołowie zgromadzenie uczniów i rzekli im: "Nie jest słuszną rzeczą, abyśmy my, dla nadzoru nad stołem, opuszczali słowo Boże.
7.SZCZEPAŃSKITo też Dwunastu, zwoławszy rzeszę uczniów, rzekli: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowa Bożego, a obsługiwali stoły.
8.MARIAWICIWtedy Dwunastu wezwawszy mnóstwo uczniów, rzekli im: Nie słuszna jest rzecz, żebyśmy mieli my opuścić słowo Boże, a posługiwać stołom.
9.DĄBR.WUL.1973Toteż dwunastu zwoławszy rzeszę uczniów rzekło: Nie jest słuszne, abyśmy opuszczali słowo Boże, a obsługiwali stoły.
10.DĄBR.GR.1961Toteż dwunastu zwoławszy zgromadzenie uczniów, rzekło: Nie jest słuszne, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów.
12.BRYTYJKAWtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach.
13.POZNAŃSKAW związku z tym Dwunastu zwołało wszystkich uczniów i oświadczyło: "Niesłuszne jest, byśmy zostawili głoszenie słowa Bożego na rzecz obsługiwania stołów.
14.WARSZ.PRASKAI wtedy to na zebraniu Dwunastu i wszystkich uczniów stwierdzono, co następuje: Nie wypada, żebyśmy zaniedbywali głoszenia słowa Bożego, poświęcając swój czas na posługiwanie przy stołach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc dwunastu przywołało wielu uczniów i powiedziało: Nie jest mile widziane, by służyć stołom, a pozostawić Słowo Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Dwunastu zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją: Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali Słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach.
17.TOR.PRZ.Wówczas dwunastu zwołało rzeszę uczniów i powiedzieli: Nie jest słuszne, abyśmy opuścili Słowo Boże i służyli stołom.