« DzA 22:7 Dzieje Apostolskie 22:8 DzA 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja odpowiedziałem? Kto jesteś panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jesus Nazareyski, którego ty prześladujesz!
2.WUJEK.1923A jam odpowiedział: Ktoś jest Panie? I rzekł do mnie: Jam jest Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.
3.RAKOW.NTA jam odpowiedział: Ktoś jest, Panie? I rzekł do mnie: Jam jest Jezus on Nadzaretski, którego ty prześladujesz.
4.GDAŃSKA.1881A jam odpowiedział: Ktoś jest, Panie? I rzekł do mnie: Jam jest Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.
5.GDAŃSKA.2017A ja odpowiedziałem: Kim jesteś, Panie? I powiedział do mnie: Ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz.
6.JACZEWSKI- Ktoś ty jest Panie? - rzekłem, a on mi odpowiedział: - Jam jest Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.
7.SZCZEPAŃSKIA jam odpowiedział: Któż jesteś, Panie? On zaś rzekł do mnie: Jam jest Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz!
8.MARIAWICIA jam odpowiedział: Ktoś jest, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, Którego ty prześladujesz.
9.DĄBR.WUL.1973A jam odpowiedział: Kim jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Jam jest Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.
10.DĄBR.GR.1961A jam odpowiedział: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Jam jest Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto jesteś, Panie? - odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz.
12.BRYTYJKAA ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.
13.POZNAŃSKAWtedy zapytałem: »Kim jesteś, Panie?« - Odpowiedział mi: »Ja jestem Jezusem z Nazaretu, którego prześladujesz«.
14.WARSZ.PRASKAA ja zapytałem: Kim jesteś, Panie? A głos odrzekł: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja odpowiedziałem: Kim jesteś, Panie? Zatem do mnie powiedział: Ja jestem Jezusem Nazarejczykiem, którego ty prześladujesz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKim jesteś, Panie? - zapytałem. A On do mnie: Ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz.
17.TOR.PRZ.A ja odpowiedziałem: Kim jesteś, Panie? Powiedział też do mnie: „Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz.”