« DzA 22:3 Dzieje Apostolskie 22:4 DzA 22:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który tę drogę prześladowałem aż do śmierci, wiążąc i wydając do ciemnice, i męże i niewiasty.
2.WUJEK.1923Którym prześladował tę drogę aż do śmierci, wiążąc i podawając do więzienia męże i niewiasty,
3.RAKOW.NTKtórym tę drogę prześladował aż na śmierć, wiążąc i podawając do ciemnic i męże i niewiasty.
4.GDAŃSKA.1881Którym prześladował tę drogę aż na śmierć, wiążąc i podawając do więzienia i męże, i niewiasty,
5.GDAŃSKA.2017Prześladowałem tę drogę aż na śmierć, wiążąc i wtrącając do więzienia zarówno mężczyzn, jak i kobiety;
6.JACZEWSKIna zabój ścigałem ja tych, którzy wyznawali tę wiarę, której sam teraz wyznawcą jestem. Wiązałem ja i wtrącałem do więzień mężów i niewiasty chrześciańskie.
7.SZCZEPAŃSKITej religii przestrzegałem aż do karania śmiercią, bom wiązał i osadzał w więzieniu mężów i niewiasty,
8.MARIAWICIi prześladowałem tę drogę aż do śmierci, nakładając więzy i podając do ciemnicy mężów i niewiasty,
9.DĄBR.WUL.1973Drogę tę prześladowałem aż do karania śmiercią, wiążąc i wtrącając do więzienia mężów i niewiasty,
10.DĄBR.GR.1961Drogę tę prześladowałem aż do karania śmiercią, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i niewiasty,
11.TYSIĄCL.WYD5Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety,
12.BRYTYJKADrogę Pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety,
13.POZNAŃSKAPrześladowałem wyznawców tej nauki, głosując za karą śmierci, zakuwałem w kajdany i wtrącałem do więzienia mężczyzn i kobiety.
14.WARSZ.PRASKAZwolenników nowej drogi życia prześladowałem, domagając się dla nich nawet kary śmierci. Mężczyzn i kobiety zakuwałem w kajdany i wtrącałem do więzienia,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto tym, co prześladował tę naukę aż do śmierci, wiążąc oraz wydając do więzień mężczyzn i kobiety,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrześladowałem zwolenników tej Drogi. Nie cofałem się nawet przed wyrokami śmierci. Chwytałem i wtrącałem do więzień mężczyzn i kobiety,
17.TOR.PRZ.Tym, który prześladował tę Drogę aż do kary śmierci, wiążąc i wydając do więzień zarówno mężczyzn, jak i kobiety,