« DzA 22:13 Dzieje Apostolskie 22:14 DzA 22:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł: Bóg ojców naszych wybrał cię poznać wolą jego, i widzieć sprawiedliwego, i słyszeć głos z ust jego.
2.WUJEK.1923A on rzekł: Bóg ojców naszych naznaczył ciebie, abyś poznał wolą jego, a iżbyś oglądał Sprawiedliwego i słuchał głosu z ust jego.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Bóg onych Ojców naszych przygotował cię abyś poznał wolą jego, a iżbyś oglądał onego Sprawiedliwego, i słyszał głosu z ust jego.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Bóg ojców naszych obrał cię, abyś poznał wolę jego, a iżbyś oglądał onego sprawiedliwego i słuchał głosu z ust jego.
5.GDAŃSKA.2017A on powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, żebyś poznał jego wolę, oglądał Sprawiedliwego i słuchał głosu z jego ust.
6.JACZEWSKIa on mi mówił dalej: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał jego wolę, abyś ujrzał Sprawiedliwego, i abyś z ust jego usłyszał słowo.
7.SZCZEPAŃSKIAle on mi rzekł: Bóg ojców naszych wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego,
8.MARIAWICIA on mi rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego, i żebyś widział Sprawiedliwego, i słuchał głosu z ust Jego.
9.DĄBR.WUL.1973A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i posłyszał głos z ust jego.
10.DĄBR.GR.1961A on mówił: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i posłyszał głos z jego ust.
11.TYSIĄCL.WYD5on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał.
12.BRYTYJKAA on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego.
13.POZNAŃSKAOn zaś powiedział: »Bóg Ojców naszych powołał cię, abyś poznał Jego wolę, oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z Jego ust;
14.WARSZ.PRASKAA on powiedział: Bóg ojców naszych wybrał cię, abyś mógł poznać Jego wolę, ujrzeć Sprawiedliwego i usłyszeć Jego własny głos.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powiedział: Bóg naszych przodków wybrał ciebie, byś poznał Jego wolę, zobaczył Sprawiedliwego oraz usłyszał głos z Jego ust.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA on powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę, zobaczył Sprawiedliwego i usłyszał głos z Jego ust.
17.TOR.PRZ.A on powiedział: Bóg ojców naszych już wcześniej swą ręką wybrał cię dla siebie, abyś poznał Jego wolę i abyś oglądał Sprawiedliwego, i usłyszał głos z Jego ust.