« DzA 21:36 Dzieje Apostolskie 21:37 DzA 21:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy (już) miał w wiedzion być do zamku Paweł, rzekł Hetmanowi: godzili mi się mówić do ciebie? A on rzekł: (po) Grecku umieszli?
2.WUJEK.1923A gdy poczynano Pawła wprowadzać do obozu, rzekł Tysiącznikowi: Godzili mi się co mówić do ciebie? Który rzekł: Umiesz po Grecku?
3.RAKOW.NTA gdy miał być wprowadzony do obozu Paweł, mówi Rotmistrzowi: Godzili mi się rzec co do ciebie? A on rzekł: Po Grecku umiesz?
4.GDAŃSKA.1881A gdy miał być Paweł prowadzony do obozu, rzekł hetmanowi: A godzi mi się co mówić do ciebie? A on rzekł: Umiesz po grecku?
5.GDAŃSKA.2017A gdy Paweł miał być wprowadzony do twierdzy, zapytał dowódcę: Czy wolno mi coś do ciebie powiedzieć? A on odpowiedział: Mówisz po grecku?
6.JACZEWSKIPrzy wejściu do koszar rzekł Paweł do Trybuna: "Czy pozwolisz mi przemówić do siebie"? - "Więc ty umiesz po grecku - zapytał go trybun -
7.SZCZEPAŃSKIA gdy Pawła miano wprowadzić do koszar, odezwał się on do trybuna: Czy mi wolno coś ci powiedzieć? Ten zaś odpowiedział: Umiesz po grecku?
8.MARIAWICIA gdy poczynano wprowadzać Pawła na zamek, rzekł do tysiącznika: Godzili mi się mówić nieco do ciebie? A on odpowiedział: Umieszli po grecku?
9.DĄBR.WUL.1973Paweł tedy, gdy miano go już wprowadzić do obozu, rzekł do trybuna: Czy mogę ci coś powiedzieć? A on rzekł: Umiesz po grecku?
10.DĄBR.GR.1961Paweł więc, kiedy miano go już wprowadzić do obozu, rzekł do trybuna: Czy mogę ci coś powiedzieć? A on rzekł: Umiesz po grecku?
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, rzekł Paweł do trybuna: Czy wolno mi coś ci powiedzieć? A on odpowiedział: Mówisz po grecku?
12.BRYTYJKAA Paweł, gdy miano go już wprowadzić do twierdzy, rzekł do dowódcy: Czy wolno mi coś ci powiedzieć? A on rzekł: To ty mówisz po grecku?
13.POZNAŃSKAPrzy samym wejściu do twierdzy Paweł zapytał trybuna: "Czy wolno mi coś ci powiedzieć?" A o na to: "Umiesz po grecku?
14.WARSZ.PRASKAKiedy zaś miano go już wprowadzić do twierdzy, zapytał Paweł trybuna: Czy mogę coś powiedzieć? A on na to: Mówisz po grecku?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł, kiedy miał zostać wprowadzony do kwatery, mówi tysiącznikowi: Czy wolno mi coś powiedzieć do ciebie? A ten rzekł: Rozumiesz grecki?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTuż przed wejściem do twierdzy, Paweł zwrócił się do dowódcy: Czy mogę coś ci powiedzieć? To ty rozumiesz po grecku? - zapytał zdziwiony dowódca. -
17.TOR.PRZ.A Paweł, gdy miał być wprowadzony do twierdzy, powiedział do dowódcy: Czy wolno mi powiedzieć coś do ciebie? A on powiedział: Znasz grecki?