« DzA 21:34 Dzieje Apostolskie 21:35 DzA 21:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był na wschodzie, trafił się że ji nieśli żołnierze prze gwałt tłumu.
2.WUJEK.1923A gdy przyszedł do wschodu, przydało się, iż go nieśli żołnierze dla gwałtu ludu.
3.RAKOW.NTA gdy był na stopniach, przydało się, iże niesiony był od Żołnierzów, dla gwałtu onego tłumu.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był u wschodu, przydało się, że go prawie żołnierze nieśli dla gwałtu onego ludu.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu.
6.JACZEWSKIPrzy wejściu na schody taki był nacisk ludu, że żołnierze nieść musieli Pawła,
7.SZCZEPAŃSKIA gdy się zbliżał do stopni, z powodu gwałtów ludu zdarzyło się, że żołnierze nieść go musieli;
8.MARIAWICIA gdy przyszedł do schodów Kościelnych (Paweł), stało się, że był niesiony od żołnierzy dla gwałtu wszystkiego ludu.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy przybyli do schodów, doszło do tego, że z powodu natarczywości tłumu musieli go (Pawła) nieść żołnierze,
10.DĄBR.GR.1961A skoro przybyli do schodów, doszło do tego, że z powodu natarczywości tłumu musieli go (Pawła) nieść żołnierze,
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu.
12.BRYTYJKAA gdy się znalazł przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu natarczywości tłumu;
13.POZNAŃSKAGdy znalazł się przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść, bo tłum silnie nacierał.
14.WARSZ.PRASKAAle gdy już znalazł się na schodach, tłum tak napierał, że żołnierze musieli wziąć go na ręce i wynieść.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy był przed schodami, z powodu przemocy tłumu przydarzyło się, że był on niesiony przez żołnierzy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy byli na schodach, tłum napierał tak mocno, że żołnierze musieli nieść Pawła.
17.TOR.PRZ.A gdy stał na schodach, doszło do tego , że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu ludu;