« Jan 21:6 Ewangelia Jana 21:7 Jan 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi przeto uczeń on, którego miłował Jesus, Piotrowi: Pan jest. Tedy Symon Piotr usłyszawszy, iż pan jest, koszulą się przepasał, bo był nagi, i rzucił się do morza.
2.WUJEK.1923Rzekł tedy uczeń on, którego miłował Jezus, Piotrowi: Pan jest. Symon Piotr usłyszawszy, iż Pan jest, przepasał się suknią; (albowiem był nagi), i rzucił się na morze.
3.RAKOW.NTMówi tedy uczeń, on którego miłował Jezus, Piotrowi: Pan jest. Symon tedy Piotr, usłyszawszy iż Pan jest, odzieniem się przepasał (był bowiem nagi) i rzucił się w morze.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł on uczeń, którego miłował Jezus Piotrowi: Pan jest. Szymon tedy Piotr, usłyszawszy iż Pan jest, przepasał się koszulą, (albowiem był nagi) i rzucił się w morze.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: To Pan. A Szymon Piotr, usłyszawszy, że to Pan, przepasał się koszulą (bo był nagi) i rzucił się w morze.
6.SZCZEPAŃSKIÓw przeto uczeń, którego Jezus miłował, rzecze do Piotra: Pan jest! <A> Szymon Piotr, usłyszawszy, że Pan jest, przywdział suknię - był bowiem lekko ubrany - i rzucił się w morze.
7.MARIAWICIRzekł tedy on uczeń, którego miłował Jezus, do Piotra: To Pan jest. Usłyszawszy Szymon Piotr, że to Pan jest, okrył się suknią, albowiem był nagi, i puścił się na morze.
8.GRZYM1936A wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: Pan jest. A Szymon Piotr, słysząc, że Pan jest, narzucił na siebie ubranie - był bowiem rozebrany - i rzucił się w morze.
9.DĄBR.WUL.1973Tedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł do Piotra: Pan to jest. A Szymon Piotr usłyszawszy, że to Pan jest, przywdział suknię (był bowiem nagi) i rzucił się w morze.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, powiada do Piotra: To Pan! A Szymon Piotr usłyszawszy, że to Pan, przywdział suknię (był bowiem nagi) i rzucił się w morze.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się wpław do jeziora.
12.BRYTYJKAWtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze;
13.POZNAŃSKAMówi do Piotra ten uczeń, którego Jezus miłował: - To jest Pan! A Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, odział się, bo był rozebrany, i rzucił się do morza.
14.WARSZ.PRASKAWtedy ów uczeń, którego Jezus miłował, rzekł do Piotra: To jest Pan! A Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział swoje ubranie – był bowiem nagi – i rzucił się w morze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie ten uczeń, którego Jezus miłował, mówi Piotrowi: Pan jest. Więc Szymon Piotr gdy usłyszał, że jest Pan, przepasał się narzutą (bo był nagi) i rzucił się w morze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra: To Pan! A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą - bo był rozebrany jak do pracy - i skoczył do wody.
17.TOR.PRZ.Ten uczeń, którego miłował Jezus, powiedział Piotrowi: To jest Pan. Wtedy Szymon Piotr, słysząc, że to jest Pan, przepasał się narzutą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze.