« Jan 21:21 Ewangelia Jana 21:22 Jan 21:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu Jesus: choćbym go tak chciał trwać, aż przyjdę, co tobie (do tego?) ty idź za mną.
2.WUJEK.1923Powiedział mu Jezus: Tak chcę, aby został aż przyjdę, co tobie do tego? ty pójdź za mną.
3.RAKOW.NTMówi mu Jezus: Jeślibym chciał, żeby on trwał aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pódź za mną.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Jezus: Jeźlibym chciał, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcę, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną.
6.SZCZEPAŃSKIJezus mu rzecze: Gdybym zechciał, aby on {tak} pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną.
7.MARIAWICIRzekł mu Jezus: Tak chcę, aby trwał, dokąd nie przyjdę; co tobie do tego? Ty pójdź za Mną.
8.GRZYM1936Odpowiada mu Jezus: Chcę, żeby tak został, aż przyjdę; co tobie do tego? Ty idź ze mną.
9.DĄBR.WUL.1973Powiedział mu Jezus: Chcę, aby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu Jezus: A gdybym zechciał, aby on został, aż przyjdę – co tobie do tego? Ty pójdź za mną.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!
12.BRYTYJKARzecze mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną!
13.POZNAŃSKAMówi mu Jezus: - A jeśli zechcę, aby pozostał dopóki nie przyjdę? Co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedział Jezus: Jeżeli nawet zechcę, żeby pozostał tak aż do mojego powrotu – to co tobie do tego? Ty pójdź za Mną.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Jezus: Jeśli chcę, aby on pozostawał na miejscu póki chodzę, dlaczego w twojej obecności? Ty pójdź za mną.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: A gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę - co ci do tego? Ty chodź za Mną!
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział mu: „A jeśli zechciałbym pozostawić go, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną!”