« Jan 21:20 Ewangelia Jana 21:21 Jan 21:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tego ujrzawszy Piotr, mówi Jesusowi: Panie, a ten co?
2.WUJEK.1923Tego tedy ujrzawszy Piotr, rzecze Jezusowi: Panie! a ten co?
3.RAKOW.NTTego ujźrzawszy Piotr mówi Jezusowi: Panie, a ten co?
4.GDAŃSKA.1881Tego ujrzawszy Piotr, rzekł Jezusowi: Panie! a ten co?
5.GDAŃSKA.2017Gdy więc Piotr go zobaczył, zapytał Jezusa: Panie, a co z nim?
6.SZCZEPAŃSKIPiotr {więc}, zobaczywszy go, pyta Jezusa: Panie! a ten co?
7.MARIAWICITego tedy ujrzawszy Piotr, rzekł do Jezusa: Panie, a ten co?
8.GRZYM1936A widząc go Piotr, zapytał Jezusa: Panie, a z nim co będzie?
9.DĄBR.WUL.1973Tego to zobaczywszy Piotr pyta Jezusa: Panie, a z tym co będzie?
10.DĄBR.GR.1961Tego to, zobaczywszy Piotr, pyta Jezusa: Panie, a z tym co będzie?
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie?
12.BRYTYJKAA Piotr widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym?
13.POZNAŃSKAZobaczywszy go Piotr mówi Jezusowi: - Panie, a co z nim?
14.WARSZ.PRASKASpostrzegłszy owego ucznia, dorzucił Piotr: Panie, a z tym co będzie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy Piotr go zobaczył, mówi Jezusowi: Panie, a co ten?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiotr, widząc go, zwrócił się do Jezusa: Panie, a co z nim?
17.TOR.PRZ.A gdy ujrzał go Piotr, powiedział Jezusowi: Panie, a co z tym?