« Jan 21:1 Ewangelia Jana 21:2 Jan 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Byli pospołu Symon Piotr i Thomasz rzeczony bliźniec, i Nathanael z Kany Galileyskiej, i Zebedeowi synowie, i inszy z uczniow jego dwa.
2.WUJEK.1923Byli społu Symon Piotr i Thomasz, którego zowią Dydymus, i Nathanael, który był od Kany Galilejskiéj, i synowie Zebedeuszowi i drudzy dwaj z uczniów jego.
3.RAKOW.NTByli społu Symon Piotr i Thomasz, nazwany Dydymus, i Nathanael który był od Kany Galileyskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy z uczniów jego dwa.
4.GDAŃSKA.1881Byli pospołu Szymon Piotr i Tomasz, którego zowią Dydymus, i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy dwaj z uczniów jego.
5.GDAŃSKA.2017Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael, który był z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów.
6.SZCZEPAŃSKIZebrali się razem Szymon Piotr i Tomasz, nazwany Didymus, i Natanael z Kany galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i dwaj inni z pomiędzy uczniów Jego.
7.MARIAWICIByli pospołu Szymon Piotr i Tomasz, którego zowią Bliźniakiem, i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy dwaj z uczniów Jego.
8.GRZYM1936Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Bliźniakiem, Bartłomiej z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza, oraz dwaj inni uczniowie.
9.DĄBR.WUL.1973Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Didymusem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego.
10.DĄBR.GR.1961Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
12.BRYTYJKAByli razem: Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego.
13.POZNAŃSKAByli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni Jego uczniowie.
14.WARSZ.PRASKAZnajdowali się razem: Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj jeszcze inni uczniowie Jego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Byli razem: Szymon Piotr i Tomasz, zwany Didymos, Natanel z Kany Galilei, ci Zacheusza oraz dwaj inni z jego uczniów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITByli razem: Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród Jego uczniów.
17.TOR.PRZ.Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Didymos, i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z Jego uczniów.