« Jan 21:16 Ewangelia Jana 21:17 Jan 21:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu po trzecie: Symonie Johanów, miłujesz(li) mię? Zasmucił się Piotr, iż mu rzekł po trzecie: miłujesz(li) mię, i rzekł mu: panie ty wszytko wiesz, ty znasz że cię miłuję; mówi mu Jesus: Paś owce moje.
2.WUJEK.1923Rzecze mu potrzecie: Symonie Janów! miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, że mu trzeci kroć rzekł: Miłujesz mię? i rzekł mu: Panie! ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owce moje.
3.RAKOW.NTMówi po trzecie: Symonie Jonaszów, miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, że mu rzekł trzeci kroć: Miłujesz mię? I rzekł mu: Panie, ty wszytkie rzeczy wiesz; ty znasz że cię miłuję. Mówi mu Jezus: Paś owce moje.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu po trzecie: Szymonie Jonaszowy! miłujesz mię? I zasmucił się Piotr, że mu po trzecie rzekł: Miłujesz mię? I odpowiedział mu: Panie! ty wszystko wiesz, ty znasz, że cię miłuję. Rzekł mu Jezus: Paśże owce moje.
5.GDAŃSKA.2017Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Jezus powiedział do niego: Paś moje owce.
6.SZCZEPAŃSKIPyta go po raz trzeci: Szymonie Janów, kochasz Mnie? Piotr zasmucił się, że po raz trzeci zapytał go: »kochasz Mnie«? - i odrzekł Mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty widzisz, że Cię kocham. Mówi mu <Jezus>: Paś owce moje!
7.MARIAWICIRzekł do niego trzeci raz: Szymonie Janów, miłujesz Mię? Zasmucił się Piotr, że mu to rzekł trzeci raz: Miłujesz mię? – i rzekł Mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu Jezus: Paśże owce Moje.
8.GRZYM1936I po raz trzeci go pyta: Szymonie Janów, miłujesz mnie? Piotr zasmucił się, że po raz trzeci pytał go, czy go miłuje i odpowiedział: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Jezus rzecze na to: Paś owieczki moje.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci rzekł: Miłujesz mnie? — i powiedział do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owce moje.
10.DĄBR.GR.1961Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci rzekł: Miłujesz mnie? I powiedział do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu Jezus. Paś owce moje!
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
12.BRYTYJKARzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje.
13.POZNAŃSKAMówi mu po raz trzeci: - Szymonie, synu Jana, kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci go zapytał. Kochasz Mnie? - i mówi Mu: - Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham. Mówi mu: - Paś moje owce.
14.WARSZ.PRASKAZapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy ty Mnie kochasz? Zasmucił się Piotr, że aż trzy razy pytał go: Czy ty Mnie kochasz? I rzekł do Niego: Panie, Ty przecież wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział do niego Jezus: Paś owce moje!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu po raz trzeci: Szymonie Jony, kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu powiedział po raz trzeci: Kochasz mnie? I mu mówi: Panie, ty wszystko wiesz; ty poznajesz, że cię kocham. Mówi mu Jezus: Paś moje owce.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: Czy kochasz Mnie? I odpowiedział: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: Dbaj o moje owce.
17.TOR.PRZ.Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jonasza, kochasz mnie?” Zasmucił się Piotr, że do niego po raz trzeci powiedział: „Czy mnie kochasz?” I odpowiedział Mu: Panie! Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Jezus powiedział mu: „Paś moje owce.”