« Jan 21:10 Ewangelia Jana 21:11 Jan 21:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wstąpił Symon Piotr, i wyciągnął sieć na ziemię, pełnę ryb wielkich, sto pięć dziesiąt trzy, a (choć) tak wiele było, nie rozdarła się sieć.
2.WUJEK.1923Wstąpił Symon Piotr i wyciągnął sieć na ziemię, pełną wielkich ryb, sta piącidziesiąt i trzech. A choć ich tak wiele było, nie podarła się sieć.
3.RAKOW.NTWstąpił Symon Piotr, i wyciągnął sieć na ziemię, pełną ryb wielkich, sto piącidziesiąt trzech; a choć ich tak wiele było, nie podarła się sieć.
4.GDAŃSKA.1881Wstąpił tedy Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ziemię, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt i trzy; a choć ich tak wiele było, nie zdarła się sieć.
5.GDAŃSKA.2017Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ziemię sieć pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy, a choć było ich tak wiele, sieć się nie rozdarła.
6.SZCZEPAŃSKISzymon Piotr poszedł <więc> i na ląd wyciągnął sieć, napełnioną stupięćdziesięciu trzema wielkiemi rybami. A chociaż tyle ich było, sieć się nie porwała.
7.MARIAWICIWstąpił tedy Szymon Piotr i wciągnął sieć na brzeg, pełną wielkich ryb, stu pięćdziesięciu i trzech. A choć ich tak wiele było, nie rwała się sieć.
8.GRZYM1936Szymon Piotr wszedł do łodzi i wyciągnął na ziemię sieć pełną, wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A choć było tyle, sieć się nie porwała.
9.DĄBR.WUL.1973Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć napełnioną wielkimi rybami, których było sto pięćdziesiąt trzy. A chociaż było ich tyle, nie porwała się sieć.
10.DĄBR.GR.1961Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć napełnioną wielkimi rybami, których było sto pięćdziesiąt trzy. A chociaż było ich tyle, nie porwała się sieć.
11.TYSIĄCL.WYD5Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się.
12.BRYTYJKAPoszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć.
13.POZNAŃSKAPoszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb - było ich sto pięćdziesiąt trzy. A chociaż było ich tak wiele, sieć się nie zerwała.
14.WARSZ.PRASKAPoszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. W sumie było ich tam sto pięćdziesiąt trzy. A sieci, mimo tak wielkiej ilości ryb, wcale się nie porwały.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Szymon Piotr wszedł i wyciągnął na ziemię sieć, pełną stu pięćdziesięciu trzech wielkich ryb; a mimo, że było ich tak wiele, sieć się nie rozdarła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich sto pięćdziesiąt trzy. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby, sieć się nie porwała.
17.TOR.PRZ.Szymon Piotr wstąpił więc do łodzi i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a choć było ich tak wiele, sieć się nie rozdarła.