« Jan 20:7 Ewangelia Jana 20:8 Jan 20:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przeto wszedł i drugi uczeń, co był przyszedł pierwej do grobu, i ujrzał i uwierzył.
2.WUJEK.1923Na ten czas tedy wszedł i on uczeń, który był pierwszy przyszedł do grobu, i widział i uwierzył.
3.RAKOW.NTTedy wszedł i on drugi uczeń, który był pierwszy przyszedł do grobu, i widział, i uwierzył.
4.GDAŃSKA.1881Potem wszedł i on drugi uczeń, który był pierwej przyszedł do grobu, i ujrzał, a uwierzył.
5.GDAŃSKA.2017Potem wszedł także ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu, zobaczył i uwierzył.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy więc wszedł i ów <drugi> uczeń, który pierwszy przybiegł do grobu; i spojrzał, i uwierzył.
7.MARIAWICIWtedy też wszedł i on drugi uczeń, który był pierwszy przyszedł do grobu, i widział i uwierzył.
8.GRZYM1936Wtedy i ten drugi uczeń wszedł, który wcześniej przyszedł do grobu; zobaczył i uwierzył.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy więc wszedł i ów uczeń, który pierwszy przybył do grobu — zobaczył i uwierzył.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy wszedł i ów uczeń, który pierwszy przybył do grobu – zobaczył i uwierzył.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
12.BRYTYJKAA wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, i ujrzał, i uwierzył;
13.POZNAŃSKAWtedy wyszedł też drugi uczeń, który był pierwszy przybył do grobowca. I zobaczył, i uwierzył.
14.WARSZ.PRASKADopiero wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, ten, który pierwszy przybiegł do grobu. Zobaczył [wszystko] i uwierzył.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wtedy wszedł też ten drugi uczeń, co pierwszy przybył do grobu, ujrzał oraz uwierzył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZa nim wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. Zobaczył - i uwierzył.
17.TOR.PRZ.Wtedy też wszedł i ten drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobowca, i ujrzał, i uwierzył.