« Jan 20:4 Ewangelia Jana 20:5 Jan 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zchyliwszy się, widzi leżące prześcieradła, a wszakoż nie wszedł.
2.WUJEK.1923A schyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, wszakóż nie wszedł.
3.RAKOW.NTA nachyliwszy się, widzi leżące chusty; przedsię nie wszedł.
4.GDAŃSKA.1881A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła; wszakże tam nie wszedł.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł.
6.SZCZEPAŃSKIA schyliwszy się, widzi leżące taśmy; wszelako nie wszedł.
7.MARIAWICIi nachyliwszy się, ujrzał położone prześcieradła, jednak nie wszedł.
8.GRZYM1936Nachylił się i spostrzegł prześcieradła na ziemi, ale nie wszedł.
9.DĄBR.WUL.1973A nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, wszelako nie wszedł.
10.DĄBR.GR.1961A nachyliwszy się dostrzegł leżące prześcieradła; nie wszedł tam jednak.
11.TYSIĄCL.WYD5A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
12.BRYTYJKAA nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła; jednak nie wszedł.
13.POZNAŃSKAI nachyliwszy się widzi leżące płócienne taśmy. Nie wszedł jednak do środka.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące tam płótna. Nie wszedł jednak do środka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy rzucił okiem, widzi leżące płótna; jednak tam nie wszedł.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł.
17.TOR.PRZ.A gdy schylił się, widział leżące płótna; jednak nie wszedł.