« Jan 20:27 Ewangelia Jana 20:28 Jan 20:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Thomasz i rzekł mu: Pan mój, i Bóg mój.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Thomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój!
3.RAKOW.NTI odpowiedział Thomasz, i rzekł mu: Pan mój, i Bóg mój.
4.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Panie mój, i Boże mój!
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedział Tomasz i rzekł doń: Pan mój i Bóg mój!
7.MARIAWICIOdpowiedział Tomasz i rzekł Mu: Pan mój i Bóg mój.
8.GRZYM1936A Tomasz na to zawołał: Pan mój i Bóg mój!
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Tomasz rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.
10.DĄBR.GR.1961A odpowiadając Tomasz rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.
11.TYSIĄCL.WYD5Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój!
12.BRYTYJKAOdpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.
13.POZNAŃSKAA Tomasz Mu odpowiedział: - Pan mój i Bóg mój!
14.WARSZ.PRASKAA Tomasz odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział Tomasz i mu rzekł: Pan mój i Bóg mój.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTomasz wyznał: Mój Pan i mój Bóg!
17.TOR.PRZ.A w odpowiedzi Tomasz, rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój!