« Jan 20:24 Ewangelia Jana 20:25 Jan 20:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówili przeto jemu drudzy uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on rzekł im: Jeśli nie ujrzę w ręku jego przebicia gwoździ, i nie włożę palca mego na miejsce gwoździ, i (jeśli nie) włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę.
2.WUJEK.1923Mówili mu tedy drudzy uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on im rzekł: Jeźli nie ujrzę w ręku jego przebicia gwoździ, a nie włożę palca mego na miejsce gwoździ, i nie włożęli ręki mojéj w bok jego, nie uwierzę.
3.RAKOW.NTMówili mu tedy drudzy uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on im rzekł: Jeśli nie ujźrzę w ręku jego znaku goździ, a nie włożę palca mego w znak goździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
4.GDAŃSKA.1881I rzekli mu drudzy uczniowie: Widzieliśmy Pana. Ale im on rzekł: Jeźli nie ujrzę w ręku jego znaków gwoździ, a nie włożę palca mego w znaki gwoździ, a nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
5.GDAŃSKA.2017I powiedzieli mu inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich: Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ i nie włożę mego palca w ślady gwoździ, i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę.
6.SZCZEPAŃSKIInni przeto uczniowie mówili mu: Widzieliśmy Pana. Ale on im odrzekł: Jeśli nie ujrzę śladu gwoździ na rękach Jego, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, a ręki mojej nie włożę w bok Jego - <wcale> nie uwierzę.
7.MARIAWICIPowiedzieli mu tedy drudzy uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on im rzekł: Jeśli nie ujrzę w ręku Jego przebicia gwoźdźmi, i nie włożę palca mego tam, gdzie były gwoździe, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę.
8.GRZYM1936I mówią mu inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on im odpowiedział: Jeśli nie ujrzę na jego rękach śladów po gwoździach i nie włożę palca na miejsce gwoździ, a ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
9.DĄBR.WUL.1973Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego przebicia gwoździami i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
10.DĄBR.GR.1961Mówili mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on im rzekł: Jeżeli nie ujrzę na rękach jego przebicia gwoźdźmi i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
11.TYSIĄCL.WYD5Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę.
12.BRYTYJKAPowiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
13.POZNAŃSKAMówili mu więc inni uczniowie: - Ujrzeliśmy Pana. A on im powiedział: - Jeżeli nie zobaczę śladów gwoździ na Jego rękach i nie włożę palca w Jego bok, nie uwierzę.
14.WARSZ.PRASKAMówili mu więc inni uczniowie: Widzieliśmy Pana! Lecz on odpowiedział: Jeżeli nie zobaczę na rękach Jego śladów gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, a ręki mojej do Jego boku – nie uwierzę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A inni uczniowie mu mówili: Widzieliśmy Pana. Ale im powiedział: Jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku gwoździ, nie włożę mego palca do odcisku gwoździ oraz nie włożę mojej ręki do jego boku nie uwierzę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUczniowie przekazali mu zatem: Widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział: Jeśli na Jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w Jego bok nie włożę mojej ręki - nie uwierzę!
17.TOR.PRZ.I powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on powiedział im: Jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladu gwoździ i nie włożę palca swojego w ślad gwoździ, i nie włożę swojej ręki w Jego bok, nie uwierzę.