« Jan 20:22 Ewangelia Jana 20:23 Jan 20:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którymbyście odpuścili grzechy, odpuszczone im będą, a których zatrzymalibyście, zatrzymane są.
2.WUJEK.1923Których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są zatrzymane.
3.RAKOW.NTKtórychbyście odpuścili grzechy, odpuszczone im są. Którymbyście zatrzymali, zatrzymane są.
4.GDAŃSKA.1881Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane.
5.GDAŃSKA.2017Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane.
6.SZCZEPAŃSKIktórym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
7.MARIAWICIktórym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane.
8.GRZYM1936Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są zatrzymane.
9.DĄBR.WUL.1973którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
10.DĄBR.GR.1961a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
11.TYSIĄCL.WYD5Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
12.BRYTYJKAKtórymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
13.POZNAŃSKAKomu grzechy odpuścicie, temu są odpuszczone, a komu zatrzymacie, temu są zatrzymane.
14.WARSZ.PRASKAKtórym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Których grzechy odpuścicie, zostają im odpuszczone, a których trzymacie, zostają zatrzymane.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGrzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane.
17.TOR.PRZ.„Komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone; a komukolwiek zatrzymujecie, są zatrzymane.”