« Jan 20:12 Ewangelia Jana 20:13 Jan 20:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówią jej oni: Niewiasto co płaczesz? Mówi im: Iż wzięli pana mego, a nie wiem gdzie ji położyli.
2.WUJEK.1923Rzekli jéj oni: Niewiasto! czemu płaczesz? Rzekła im: Iż wzięto Pana mego, a nie wiem, kędy go położono.
3.RAKOW.NTI mówią jej oni: Niewiasto, przecz płaczesz? Rzekła im: Iż wzięto Pana mego, a niewiem kędy go położono.
4.GDAŃSKA.1881Którzy jej rzekli: Niewiasto! czemu płaczesz? Rzekła im: Iż wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli.
5.GDAŃSKA.2017I zapytali ją: Kobieto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Bo zabrali mego Pana i nie wiem, gdzie go położyli.
6.SZCZEPAŃSKIOni <zaś> jej mówią: Niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: Bo zabrano Pana mego, a nie wiem, gdzie Go położono.
7.MARIAWICII rzekli oni do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Rzekła im: Że wzięli Pana mojego, a nie wiem, gdzie Go położyli.
8.GRZYM1936Oni zapytali jej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała: Wzięto Pana mego a nie wiem, gdzie go położono.
9.DĄBR.WUL.1973Mówią jej oni: Niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: Wzięto Pana mego, a nie wiem, gdzie go położono.
10.DĄBR.GR.1961I mówią do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Rzekła im. Wzięto Pana mego, a nie wiem, gdzie go położono.
11.TYSIĄCL.WYD5I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.
12.BRYTYJKAA ci rzekli do niej: Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli.
13.POZNAŃSKAMówią do niej: - Niewiasto, czemu płaczesz? Mówi im: - Pana mego zabrali i nie wiem gdzie Go położyli.
14.WARSZ.PRASKAI zapytali ją aniołowie: Niewiasto, dlaczego płaczesz? A ona odpowiedziała: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tamci jej mówią: Niewiasto, dlaczego płaczesz? Mówi im: Zabrali mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKobieto! - zapytali. - Dlaczego płaczesz? A ona: Wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie Go położyli.
17.TOR.PRZ.A oni powiedzieli jej: Kobieto! Dlaczego płaczesz? Odpowiedziała im: Bo wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie Go położyli.