« Jan 19:26 Ewangelia Jana 19:27 Jan 19:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym mówi uczniowi: Oto matka twoja. A od onej godziny wziął ją uczeń do siebie.
2.WUJEK.1923Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja. I od onéj godziny wziął ją uczeń na swą pieczą.
3.RAKOW.NTPotym mówi uczniowi: Oto matka twoja. A od onej godziny wziął ją uczeń on do siebie.
4.GDAŃSKA.1881Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja! a od onej godziny wziął ją on uczeń do siebie.
5.GDAŃSKA.2017Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie.
6.SZCZEPAŃSKIPotem mówi do ucznia: Oto Matka twoja! Od tej więc chwili przyjął Ją <ów> uczeń do siebie.
7.MARIAWICIPotem rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny wziął Ją on uczeń za swoją.
8.GRZYM1936A potem do ucznia: Oto matka twoja. I od tej chwili wziął ją uczeń do siebie.
9.DĄBR.WUL.1973Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja! I od onej godziny wziął ją uczeń, pod swoją opiekę.
10.DĄBR.GR.1961Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń pod swoją opiekę.
11.TYSIĄCL.WYD5Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
12.BRYTYJKAPotem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.
13.POZNAŃSKAPotem mówi uczniowi: - Oto twoja matka. I od tej chwili wziął ją uczeń do siebie.
14.WARSZ.PRASKAA potem rzekł do ucznia: Oto Matka twoja! Tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem mówi uczniowi: Oto twoja matka. I od tej godziny wziął ją ów uczeń do swoich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedział do ucznia: Oto twoja matka! I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie.
17.TOR.PRZ.Potem powiedział do ucznia: „Oto twoja matka!” I od tej godziny wziął ją ten uczeń do siebie.