« Jan 19:24 Ewangelia Jana 19:25 Jan 19:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A stały u krzyża Jesusowego matka jego, i siostra matki jego, Marya Kleopy, i Marya Magdalena.
2.WUJEK.1923I stały podle krzyża Jezusowego matka jego i siostra matki jego, Marya Kleophasowa, i Marya Magdalena.
3.RAKOW.NTA stały podle krzyża Jezusowego matka jego, i siostra matki jego, Marya Klopaszowa, i Marya Magdalena.
4.GDAŃSKA.1881A stały podle krzyża Jezusowego matka jego i siostra matki jego, Maryja, żona Kleofaszowa, i Maryja Magdalena.
5.GDAŃSKA.2017A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
6.SZCZEPAŃSKIA pod krzyżem Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Marya Kleofasowa, i Marya Magdalena.
7.MARIAWICIStała też wedle krzyża Jezusa Matka jego, i siostra Matki Jego, Marya Kleofasowa, i Marya Magdalena.
8.GRZYM1936A pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Marja Kleofasowa, oraz Marja Magdalena.
9.DĄBR.WUL.1973To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena.
10.DĄBR.GR.1961To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena.
11.TYSIĄCL.WYD5A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
12.BRYTYJKAA stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
13.POZNAŃSKAA pod krzyżem Jezusa stała Jego matka i siostra Jego matki, Maria Kleofasowa, i Maria Magdalena.
14.WARSZ.PRASKAA u stóp krzyża Jezusa stała Matka Jego i siostra Jego Matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy krzyżu Jezusa stała jego matka, siostra jego matki Maria Kleofasa oraz Maria Magdalena.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA blisko krzyża Jezusa stały: Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Klopasa, i Maria Magdalena.
17.TOR.PRZ.A stały przy krzyżu Jezusa: Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.