« Jan 17:15 Ewangelia Jana 17:16 Jan 17:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Z świata nie są, jako i ja z świata nie jestem.
2.WUJEK.1923Nie sąć z świata, jako i Ja nie jestem z świata.
3.RAKOW.NTZ świata nie są, jako ja z świata nie jestem.
4.GDAŃSKA.1881Nie sąć z świata, jako i ja nie jestem z świata.
5.GDAŃSKA.2017Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
6.SZCZEPAŃSKINie należą do świata, jak [i] Ja do świata nie należę;
7.GRZYM1936Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
8.DĄBR.WUL.1973Nie są oni ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
9.DĄBR.GR.1961Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
10.TYSIĄCL.WYD5Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
11.BRYTYJKANie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
12.POZNAŃSKANie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
13.WARSZ.PRASKAOni nie przynależą do świata, podobnie jak i Ja nie jestem ze świata.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie należą do świata, jak i Ja nie należę do świata.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata.