« Mar 3:7 Ewangelia Marka 3:8 Mar 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I z Jerozolim, i z Idumeje, i zza Jordania, i którzy około Tyru, i Sydonu, mnóstwo wielkie, słysząc co czynił, przyszli do niego.
2.WUJEK.1923I z Jeruzalem i z Idumejéj i z Za-Jordania, i którzy około Tyru i Sydonu, mnóstwo wielkie, słysząc, co czynił, przyszli do niego.
3.RAKOW.NTI z Jerozolimy i z Idumeiey i zza Jordania; i tych wielkie mnóstwo którzy około Tyru i Sydonu, usłyszawszy te rzeczy które czynił, przyszło do niego.
4.GDAŃSKA.1881I z Jeruzalemu, i z Idumei, i zza Jordanu, i z tych, którzy mieszkali około Tyru i Sydonu, wielkie mnóstwo, słysząc, jak wielkie rzeczy czynił, przyszli do niego.
5.GDAŃSKA.2017Z Jerozolimy, Idumei i Zajordania. Również spośród tych, którzy mieszkali w okolicach Tyru i Sydonu, przyszło do niego mnóstwo ludzi, słysząc, jak wielkie rzeczy czynił.
6.SZCZEPAŃSKIa także z Jerozolimy i z Idumei i z Zajordania, oraz z okolic Tyru i Sydonu. Liczny tłum, słysząc jak wielkie czyni rzeczy, zbiegł się do Niego.
7.MARIAWICIi z Jeruzalem, i z Idumei, i z Zajordania, i ci którzy około Tyru i Sydonu, mnóstwo wielkie, słysząc co czynił, przyszli do Niego.
8.GRZYM1936i z Jerozolimy też, i z Idumei i z Zajordanja. Nawet z okolic Tyru i Sydonu, kiedy posłyszano o tem, co czynił, poszły do niego tłumy.
9.DĄBR.WUL.1973Z Jerozolimy, Idumei i Zajordanii, z okolic Tyru i Sydonu przyszło do niego mnóstwo wielkie, słysząc, co czynił.
10.DĄBR.GR.1961Również z Judei, z Jerozolimy, Idumei i Zajordania, z okolic Tyru i Sydonu przyszło do niego wiele ludzi słysząc, co czynił.
11.TYSIĄCL.WYD5z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał.
12.BRYTYJKAI z Jerozolimy, i z Idumei, i zza Jordanu, i z okolic Tyru i Sydonu; wielki tłum, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszedł do niego.
13.POZNAŃSKAi z Jerozolimy, i z Idumei, i z Zajordania, i z okolic Tyru i Sydonu. Wielki tłum, który usłyszał, jakich to rzeczy dokonał, przyszedł do Niego.
14.WARSZ.PRASKAz Jerozolimy, z Idumei, z Transjordanii, z okolic Tyru i Sydonu. Mnóstwo ludzi schodziło się do Niego na wieść o Jego czynach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z Jerozolimy, z Idumei, zza Jordanu, oraz z pobliża Tyru i Sydonu. Przyszły do niego wielkie rzesze, słysząc, jak głośne rzeczy czynił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITz Jerozolimy, z Idumei, zza Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu. Ci wszyscy ludzie przybyli do Niego, gdyż dowiedzieli się o wszystkim, co czynił.
17.TOR.PRZ.I z Jerozolimy, i z Idumei, i zza Jordanu, i ci z okolic Tyru i Sydonu, wielkie rzesze ludzi , słysząc jak wielkie rzeczy czynił, przyszło do Niego.