« Mar 3:28 Ewangelia Marka 3:29 Mar 3:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale ktoby bluźnił przeciw duchowi świętemu, niema odpuszczenia na wieki, lecz będzie winien wiecznego sądu.
2.WUJEK.1923Ale ktoby bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki; ale będzie winien grzechu wiecznego.
3.RAKOW.NTLecz ktobykolwiek bluźnił przeciw duchowi świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest wiecznego sądu.
4.GDAŃSKA.1881Ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego.
5.GDAŃSKA.2017Kto jednak bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie dostąpi przebaczenia, ale podlega karze wiecznego potępienia.
6.SZCZEPAŃSKIKtoby jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, ten nie dostąpi odpuszczenia na wieki, lecz winnym będzie grzechu wiekuistego.
7.MARIAWICIale ktoby bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie miał odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego.
8.GRZYM1936ale ktoby bluźnił przeciwko Duchowi świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale na wieki będzie winieni grzechu.
9.DĄBR.WUL.1973Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego.
10.DĄBR.GR.1961Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale winien jest grzechu wiecznego.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.
12.BRYTYJKAKto by jednak żbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.
13.POZNAŃSKAKto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie otrzyma nigdy odpuszczenia, ale zawsze będzie winien grzechu.
14.WARSZ.PRASKALecz jeśli ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie będzie mu to odpuszczone: na wieki winien jest grzechu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale kto by bluźnił względem Ducha Świętego, nie ma odpuszczenia na wieczność, lecz winien jest wiecznego oddzielenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto by jednak obraził Ducha Świętego, nie dostąpi przebaczenia na wieki, lecz ciąży na nim grzech wieczny.
17.TOR.PRZ.„Ale kto zbluźniłby przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma dla niego odpuszczenia na wieki, ale jest winien sądu wiecznego.”