« Mar 3:23 Ewangelia Marka 3:24 Mar 3:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż i królestwo, któreby przeciw sobie było rozdwojone niemoże się ostać królestwo ono.
2.WUJEK.1923I królestwo jeźliby przeciw sobie było rozdzielone, nie może się ostać królestwo ono.
3.RAKOW.NTA jeśliby Królestwo przeciw samemu sobie było rozdwojone, nie może się ostać Królestwo ono;
4.GDAŃSKA.1881A jeźliże królestwo samo w sobie będzie rozdzielone, nie może się ostać ono królestwo.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli królestwo jest podzielone wewnętrznie, to takie królestwo nie może przetrwać.
6.SZCZEPAŃSKIWszak jeśli królestwem szarpie niezgoda, to królestwo takie ostać się nie może.
7.MARIAWICII jeśliby królestwo przeciw sobie było rozdzielone, nie może się to królestwo ostać.
8.GRZYM1936Jeżeli państwo na niezgodzie stoi, długo się nie ostoi takie państwo.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśliby królestwo rozdarła niezgoda, nie może się ostać królestwo takie.
10.DĄBR.GR.1961Jeśliby królestwo rozdarła niezgoda, nie może się ostać królestwo takie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać.
12.BRYTYJKAJeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać.
13.POZNAŃSKABo jeśli królestwo zostanie rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli jakieś królestwo jest rozdarte samo w sobie, to nie może ono ostać się długo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli jakieś królestwo zostanie podzielone przeciw sobie to królestwo nie może się utrzymać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, czeka je upadek.
17.TOR.PRZ.„A jeśli jakieś królestwo zostanie wewnętrznie podzielone, to takie królestwo nie może się ostać.”