« Mar 15:8 Ewangelia Marka 15:9 Mar 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Piłat odpowiedział im mówiąc, chcecieli puszczę wam króla Judskiego?
2.WUJEK.1923A Piłat im odpowiedział i rzekł: Chcecież, puszczę wam króla Żydowskiego?
3.RAKOW.NTA Piłat odpowiedział im, mówiąc: Chceciesz wypuszczę wam onego Króla Żydowskiego?
4.GDAŃSKA.1881Ale Piłat im odpowiedział, mówiąc: Chcecież, wypuszczę wam króla Żydowskiego?
5.GDAŃSKA.2017Lecz Piłat im odpowiedział: Chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów?
6.SZCZEPAŃSKIPiłat przeto odezwał się do nich, mówiąc: Chcecie, wypuszczę wam Króla żydowskiego?
7.MARIAWICIA Piłat odpowiedział im i rzekł: Chcecie, wypuszczę wam króla Żydowskiego?
8.GRZYM1936Piłat zaś zwrócił się do nich i zapytał: Chcecie, żebym wam uwolnił króla żydowskiego?
9.DĄBR.WUL.1973Piłat tedy odpowiedział im i rzekł: Chcecie, wypuszczę wam króla żydowskiego?
10.DĄBR.GR.1961Piłat tedy odpowiedział im: Chcecie, wypuszczę wam króla żydowskiego?
11.TYSIĄCL.WYD5Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego?
12.BRYTYJKAPiłat zaś odpowiedział im, mówiąc: Czy chcecie, abym wam wypuścił króla żydowskiego?
13.POZNAŃSKAA Piłat im odpowiedział: - Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego.
14.WARSZ.PRASKAwtedy Piłat zapytał ich: Czy chcecie, żebym wam uwolnił króla żydowskiego?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Piłat im odpowiedział, mówiąc: Chcecie, wypuszczę wam króla Żydów?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen zapytał: Czy chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów?
17.TOR.PRZ.Piłat więc odpowiedział im, mówiąc: Chcecie, abym wam wypuścił Króla Żydów?